Publicitat
Publicitat

TEMA DEL DIA

MÉS inicia el canvi d’una llei per afavorir la iniciativa popular als ajuntaments

Rebaixarà considerablement les exigències de firmes de veïns per promoure-la

Tot i que el període de sessions no s’ha iniciat, els grups parlamentaris registren iniciatives. La darrera l’han presentada els dos grups de MÉS a la Cambra per modificar la Llei de règim local de les Illes Balears amb una finalitat bàsica: rebaixar les exigències que ara s’imposen per poder presentar una iniciativa popular als ajuntaments i així afavorir la participació ciutadana en l’àmbit municipal.

La proposició de llei de MÉS deixa sense efecte un article de la norma bàsica estatal (article 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), que és el que reconeix als veïns l’exercici de la iniciativa popular i estableix el nombre de firmes necessàries perquè es pugui fer efectiva. MÉS considera que el límit de signatures “és massa elevat” i desincentiva la posada en actiu d’aquest instrument”, que “ha tingut una incidència efectiva nul·la en la fixació de l’agenda política local”.

La iniciativa signada pels portaveus de MÉS, David Abril, i de MÉS per Menorca, Nel Martí, planteja una modificació a la baixa dels requisits per poder presentar una iniciativa popular a les administracions municipals “per tal que aquesta figura esdevingui un instrument real de participació ciutadana en la política municipal”.

Així, si fins ara s’exigia que la iniciativa d’un veí anàs acompanyada per la firma del 20% dels veïns en un poble de manco de 5.000 habitants, ara bastarà amb la signatura d’un 10% dels habitants, la meitat. En els municipis d’entre 5.000 i 100.000 habitants, caldran com a mínim 500 firmes més el 2% dels habitants que excedeixin els 5.000. Ara, en canvi, es requereixen les firmes del 15% dels habitants quan el municipi té entre 5.000 i 20.000 habitants i el 10% quan en té més de 20.000. Així, per exemple, en un municipi de 10.000 habitants s’exigien 1.500 firmes i quan s’aprovi la modificació bastarà amb 600.

La modificació encara facilita més la presentació d’iniciatives populars a Palma perquè preveu que en els municipis de més de 100.000 habitants (a Balears només hi ha Palma) basti amb 2.400 firmes més les de l’1% de la població que excedeixi els 100.000 habitants. Per al cas de Palma, amb 427.973 empadronats a 1 de gener, bastaria amb 6.680 firmes, quan fins ara se’n requerien 42.793.

La nova legislació també implica un altre canvi substancial. Fins ara, la normativa bàsica obliga que les iniciatives populars hagin de ser sotmeses a debat i votació en el ple, però no diu quan. Ara es deixa clar que “el batle o batlessa haurà d’incloure les iniciatives degudament presentades en l’ordre del dia del primer ple ordinari que faci l’ajuntament, sempre que s’hagin presentat com a mínim 10 dies naturals abans de la seva celebració”.

La proposta aprofita també per introduir un altre canvi amb l’objectiu d’aclarir que les sessions públiques dels ajuntaments (els plens, per exemple) poden ser enregistrades amb mitjans audiovisuals per part del públic assistent, els mitjans o els mateixos participants. També deixa clar que la posterior difusió de les imatges s’ha d’atenir a la normativa de caràcter general dels actes públics i no s'hi podrà establir cap limitació addicional.

MÉS, en la seva iniciativa, no regula les consultes populars, que ja estan regulades en una llei autonòmica (Llei 20/2006, de 15 de setembre, municipal i de règim local de les Illes Balears). Aquesta llei regula les consultes populars amb unes exigències de firmes per promoure-les que són inferiors a les que ara regeixen per a les iniciatives populars. El Pacte, a més, té en el seu full de ruta una llei de consultes, una iniciativa que fixarà un marc de garanties i de participació social per a la realització de referèndums i consultes populars a escala local, insular i autonòmica, en l'àmbit de les respectives competències.

 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 16/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF