Publicitat
Publicitat

COMPTES PÚBLICS

El mal finançament limitarà la despesa social del primer pressupost d’Armengol

El Govern inicia els tràmits per fer els comptes de 2016 i reconeix que haurà de prioritzar objectius

El Govern balear ha iniciat els tràmits per elaborar els pressuposts autonòmics per a 2016, els primers de la nova administració autonòmica progressista. La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera (PSIB), ha dictat una ordre en què es fixen les directrius i els processos per fer el projecte de comptes públics. Tot i que l’ordre és bàsicament tècnica, conté contingut polític en la seva justificació. I aquí l’Executiu admet que el “deficient” finançament que reben les Illes condiciona “fortament” el compliment dels objectius que s’ha fixat, tant pel que fa a la restitució de drets com a les polítiques socials, i l’obliga a “establir prioritats entre aquests objectius a l’hora d’assignar els recursos”.

Així es reconeix en l’ordre signada per Cladera i que entra en vigor avui mateix. En aquest decret, la consellera avança que la política pressupostària que planteja el Govern balear per al 2016 té com a “prioritat fonamental restituir els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la ciutadania al llarg dels darrers anys”, i posa l’èmfasi en les polítiques socials, “amb l’objectiu de recuperar els nivells de benestar que s’han anat perdent”. Però, a la vegada, admet que, “malauradament”, aquest objectiu es veu “fortament condicionat pel deficient finançament que tenen actualment les Illes Balears per a l’exercici de les seves responsabilitats competencials”.

Finançament i dèficit

El finançament de què disposarà Balears per a l’any vinent serà de 2.168 milions d’euros, 108 milions més que enguany, segons va donar a conèixer recentment el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. Aquest increment, del 7,1%, queda completament eixugat per l’exigència d’un sostre de dèficit inferior al d’enguany, que implicarà una retallada de la capacitat de despesa de 112 milions d’euros. El Govern haurà d’ajustar els seus pressuposts a una reducció del sostre de dèficit des del 0,7% del PIB d’enguany al 0,3% del PIB fixat per a l’any vinent. Però la realitat és que la retallada encara hauria de ser major, perquè enguany no es complirà el límit de dèficit fixat.

En l’ordre que dóna inici a l’elaboració dels pressuposts de 2016, la consellera Cladera també fa referència a aquesta situació. La responsable adverteix que “l’elevat nivell d’endeutament que arrossega la Comunitat Autònoma”, provocat bàsicament pel mal finançament, “és difícilment compatible amb el procés de consolidació fiscal establert en el si del Consell de Política Fiscal i Financera”, que fixa un objectiu de dèficit del 0,3% del PIB per a l’any 2016.

Totes aquestes limitacions duen a Cladera a demanar als diferents gestors públics que emfatitzin “el compliment dels principis de prudència financera, de transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació de recursos”. Per aconseguir-ho, la consellera avisa que les polítiques de despesa hauran de ser objecte d’una revisió contínua, “a partir d’una anàlisi rigorosa que permeti fixar amb precisió la definició dels seus objectius”. I deixa clar que “s’han d’establir prioritats entre aquests objectius a l’hora d’assignar els recursos”.

Amb l’ordre que entra en vigor avui s’inicien els tràmits d’elaboració dels primers pressuposts del Govern progressista, que hauran d’entrar al Parlament a l’octubre i ser aprovats abans de final d’any. Al marge dels tràmits que s’indiquen en la resolució perquè el Govern tengui el projecte en els terminis fixats, els pressuposts també hauran de ser objecte de negociació al Parlament, perquè una de les formacions que permet l’existència de la majoria progressista, Podem, condiciona el seu suport al Govern al fet d’haver donat abans el seu vistiplau als comptes públics.