Publicitat
Publicitat

LLUITA CONTRA LA SINISTRALITAT

Treball projecta un institut de salut laboral

Negueruela aposta per un organisme ‘autònom’ que coordini les actuacions en prevenció de riscs

Balears lidera el rànquing de la sinistralitat laboral a l’estat espanyol i el Govern, dins els límits de les seves competències, vol intentar millorar les dramàtiques xifres que ens acompanyen any rere any. Paral·lelament a la intensificació de les inspeccions. Per posar fil a l’agulla, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ultima el projecte d’un institut de seguretat i salut laboral.

Seria un organisme de funcionament autònom que coordinaria totes les actuacions públiques en matèria de prevenció de riscs i que es crearia en el marc de la futura llei de salut laboral, que podria iniciar els tràmits parlamentaris en el pròxim trimestre.

Ara bé, abans que la iniciativa legislativa entri a la Cambra autonòmica, el conseller, Iago Negueruela, vol tenir el màxim consens. De fet, el pròxim dia 28 de setembre, reunirà sindicats i patronals per detallar la forma i el contingut de l’esmentat institut.

En una primera fase, l’institut es nodriria bàsicament de personal de la mateixa conselleria i, pel que fa al seu funcionament, agafaria el model de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

Funcions

Entre les actuacions que aquest institut realitza hi ha cursos i tallers formatius en els centres de treball, el seguiment de la formació que facin altres, recomanacions i assistència tècnica a les empreses, el desenvolupament de campanyes de divulgació i informació de la prevenció de caràcter general i sectorial.

Negueruela, però, vol potenciar de manera especial la recerca amb l’objectiu de poder incidir en un mercat laboral com el balear, amb les debilitats que es deriven de l’estacionalitat que genera el turisme.

Més metges

En aquest sentit el conseller aposta per la incorporació d’un significatiu cos de metges al futur institut de salut laboral.

Com a exemple dels objectius que s’han d’assolir a mitjà termini, Negueruela assenyala la millora de les condicions de feina dels treballadors de l’hoteleria i, de manera especial, de les cambreres de pisos a través d’estudis d’ergonomia que marquin la pauta de les solucions a aplicar.

Estadístiques

Cal recordar que el sector serveis i l’hoteleria registraren l’any passat més del 70% dels accidents laborals comptabilitzats a les Balears durant els set primers mesos. En total, hi hagué 10.247 casos de sinistralitat, una dada que continua deixant les Illes com la comunitat amb la ràtio d’accidents per treballador més alta de tot l’Estat. A la construcció, en canvi, l’accidentalitat suposa el 18% del total.

A més, els accidents lleus van ser els únics que s’incrementaren al 2016, mentre que els greus i els molt greus s’han reduït i els mortals es mantenen pràcticament estables.

Cal assenyalar que els instituts ja existents a altres comunitats autònomes també elaboren estadístiques i publicacions. A més, fan el seguiment de l’aplicació de la normativa preventiva amb vista a la detecció de necessitats d’adaptació o reforma, el seguiment de la normativa d’aplicació a col·lectius de treballadors especialment sensibles i la vigilància i el control de la prevenció, analitzant i investigant les causes i els factors determinants dels riscos laborals, accidents de treball i malalties laborals.

També determinen les mesures correctores procedents, que es formulen en forma de recomanacions o requeriments.

Etiquetes

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF