Publicitat
Publicitat

Enbreu

Hospitals sense ànim de lucre, a la xarxa pública

El servei de salut podrà integrar hospitals privats sense ànim de lucre a la Xarxa Hospitalària Pública en cas de necessitats assistencials. Així es preveu en un nou decret llei de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears que ahir presentà el conseller Martí Sansaloni i que avui serà aprovat en Consell de Govern. El decret llei regularà la vinculació entre aquests centres sanitaris i la Xarxa Pública d'Hospitals mitjançant la figura dels convenis singulars. La integració d'aquests centres permetrà ampliar els serveis sanitaris públics i posar-los a disposició de la ciutadania de les Illes Balears. Aquests acords es poden subscriure sempre que sigui una entitat sense ànim de lucre, hi hagi necessitats assistencials, els hospitals tinguin l'homologació de les condicions tècniques necessàries i els requeriments de qualitat establerts, hi hagi disponibilitat pressupostària i els centres privats compleixin normativa fiscal i laboral.