Part Forana 03/02/2020

La permuta del camí de Bóquer de Pollença no és equivalent, segons Junts

Alerta de la descompensació entre els 190 metres afectats i els 634 que queden desafectats

Ara Balears
2 min
El nou traçat del camí de Bóquer de Pollença allunya el vial de les cases.

PollençaEl projecte de desafectació i permuta de diversos trams del camí de Bóquer a Pollença ha rebut nombroses al·legacions, entre les quals hi ha la del grup Junts Avançam, que considera que la proposta, a través de l'acord entre la propietat i l'Ajuntament, incompleix la normativa vigent, tant pel que fa a la Llei de règim local de les Illes Balears com pel que fa a la Llei de camins.

"No hi ha equivalència entre allò que es permuta. La Llei 20/2006 municipal de les Illes Balears assenyala que s’ha d’acreditar l’equivalència de valors entre els béns que es volen desafectar i permutar", expliquen des de la coalició Junts Avançam.

L'informe municipal en què es basa l'actual equip de govern (Tots per Polleça, PP, El PI, UMP) explicita que desafectar i permutar 104 metres lineals per 190 m lineals i d’amplades similars i de valors ambientals no necessita compensació econòmica.

Però Junts adverteix que el que es desafecta com a domini públic són 634 metres: 104 m del camí vell de Bóquer i 530 m del camí de Cala Bóquer en el tram que passa per devora la casa. Per això, es considera que s’incompleix de manera clara la necessitat d’equivalència de valors entre els béns que es desafecten, afecten i permuten, tal com estableix la Llei de règim local de les Illes Balears.

"Hi ha una evident descompensació entre allò que s’afecta (190 m) i allò que es desafecta (634), molt per davall del que estableix la llei. Falta efectuar la taxació dels béns que es desafecten i s’afecten abans d'inventariar-los. Sense això i la taxació no és possible desafectar el camí de Bóquer", s'insisteix des de Junts.

Pèrdua de panoràmiques tradicionals

El camí vell de Bóquer, recuperat a través de la resolució dels expedients d’investigació, aprovats el 28 de març de 2019 pel ple de la Corporació, no travessa la clastra, sinó que arriba a l’extrem exterior de les cases, fora ja de la barrera que tanca la clastra. Tot i compartir la idea d'apartar-lo de la clastra, "la solució proposada allunya tant el camí de les cases que es perd part de les panoràmiques tradicionals i pràcticament no seran visibles des del nou camí.

Junts demana una justificació àmplia sobre el traçat alternatiu i recorda que la proposta de desafectació i permuta no és equivalent, tal com exigeix la llei. "Per tant, o s’hauria de modificar la proposta o s’hauria de fer una compensació, que com hem proposat en altres ocasions podria ser la cessió del Pedret", subratlla el principal partit de l'oposició.

stats