Part Forana 21/09/2022

Els negocis que vulguin tenir una terrassa a Valldemossa hauran de retolar en català

L'objectiu d'aquesta nova normativa és garantir els drets lingüístics dels valldemossins i visitants

2 min
El poble de Valldemossa.

PalmaL'Ajuntament de Valldemossa ha actualitzat el seu reglament regulador per a l'ús de la llengua catalana al municipi i ha marcat una sèrie d'ítems per potenciar la normalització lingüística i garantir i potenciar l'ús del català al municipi mallorquí. Entre aquests destaca la nova normativa per a les llicències d'Ocupació de Via Pública. El ple del Consistori ha aprovat que tots aquells negocis que vulguin tenir una terrassa hauran de tenir els rètols en català i la llengua catalana haurà de tenir presència en el seu negoci. Nadal Torres, el batle de Valldemossa, ha explicat: “Pràcticament ja es feia, però és important que a poc a poc es vagi imposant el català a tots els municipis perquè els veïns es puguin sentir identificats”.

En aquest sentit, els negocis que vulguin tenir una nova llicència d'Ocupació de Via Pública o bé renovar-la hauran de tenir els rètols, símbols i distintius en català per tal d'aspirar a la llicència municipal. Així, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. A més, han detallat que si hi ha diverses llengües, la catalana ha de situar-se en la posició preferent.

Amb aquesta mesura, publicada aquest dimarts al BOIB, el consistori municipal pretén garantir els drets lingüístics dels valldemossins i visitants. "Tots els consumidors tenen dret de ser atesos en ambdues de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin", detalla la nova normativa. Ara bé, Torres ha matisat: “Avui molta gent m’ha donat l’enhorabona pel carrer, tot i que llavors a l’interior dels negocis cadascú farà el que trobi, només parlam de rètols i cartelleria”.

A més d'aquesta mesura, el ple del Consistori ha marcat una sèrie de noves normatives que afecten directament el funcionament de l'Ajuntament, als residents i a totes les comunicacions del Consistori, així com retolacions i missatges informatius. Així, a partir d'aquest dimecres, tots els documents, discursos orals, comunicacions internes i externes, així com convocatòries i ofertes de feina per part de l'Ajuntament de Valldemossa s'hauran de fer en català.

Tota la retolació, així com le campanyes informatives, textos i indicacions públiques que el Consistori tingui arreu del municipi hauran d'estar en català. En aquest sentit, la nova normativa preveu l'opció de fer-ho en altres llengües, però en aquest cas el missatge en llengua catalana haurà de ser sempre el primer.

A més, tots els projectes, estudis, treballs i documents que alguna persona externa dugui a terme per encàrrec municipal s'haurà de fer també en llengua catalana.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Valldemossa regula tant les comunicacions internes dins el Consistori com la informació per als valldemossins i visitants per tal de garantir la presència de la llengua catalana i assegurar, així, la normalització lingüística i el dret de les persones a ser ateses i informades en la llengua de la Comunitat Autònoma.

stats