Part Forana 20/07/2020

Manacor impulsa un pla de rehabilitació d'edificis i estimula l'habitatge social

L'Ajuntament anuncia una bonificació dels impostos que afecten la construcció

M. Barceló
2 min
Núria Hinojosa vora un dels arquitectes que han treballant en el pla d'embelliment.

ManacorL'Ajuntament de Manacor ha aprovat un paquet de bonificacions fiscals per a la reforma i la rehabilitació d’edificis, la qual cosa pot suposar un estímul per al sector de la construcció. Tot en el marc d'un pla d'embelliment municipal que es promou amb el títol 'Manacor posa't guapa'.

El pla es mou sobre diversos eixos, segons ha explicat aquest dilluns la regidora d'Urbanisme, Núria Hinojosa. D'una banda, s’incrementa fins al màxim permès per llei el percentatge de bonificació per a edificis degradats, que passa del 75% al 95%, sobre la quota de l’ICIO, a aquelles obres de rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals degudes a degradació, estat de conservació deficient, aluminosi i a l’antiguitat d’aquestes construccions, que ha de ser superior a 30 anys.

Quant a a bucs, s’introdueix una nova bonificació, també del màxim permès per llei (95%), quan les obres autoritzades tinguin com a objectiu la finalització d’edificacions inacabades amb llicència caducada situades en sòl urbà i amb ús residencial, sempre que es destinin a habitatge de protecció oficial.

D'altra banda, s’introdueix una nova bonificació, també del màxim permès per llei (95%), quan les obres autoritzades consisteixin en la rehabilitació d’edificis o canvis d’ús que donin com a resultat habitatges, sempre que compleixin els requisits següents: estar en sòl urbà, tenir una antiguitat superior a quaranta anys (edificis previs a les Normes Subsidiàries), tenir un PEM màxim de 105.000 euros si es tracta d’un habitatge –210.000 euros si dona com a resultat almenys dos habitatges i la superfície del solar és igual o superior a 300 m2– i un propietari amb una base liquidable de l’IRPF inferior als 30.000 euros.

Segons el Departament d'Urbanisme, la concessió de bonificacions, quan l’ordenança ja hagi apreciat un especial interès o utilitat municipal, serà competència de la Junta de Govern Local i no del ple. També es permetrà el prorrateig de la bonificació en funció del percentatge de propietat en el cas de no poder acreditar el 100%.

Acabar projectes aturats

Es vol donar sortida als edificis inacabats amb llicència caducada en forma de promocions d’habitatge de protecció oficial. Existeix un interès municipal en acabar i donar un ús d’habitatge a aquelles construccions no acabades que perjudiquen el paisatge urbà de Manacor.

Plans especials de reforma

També es posen en marxa plans especials que es deriven del planejament del nucli antic i zona BIC de Manacor, com són el Pla especial de l’Àrea de Reconversió Territorial de la Façana de Manacor, amb l’objectiu de millorar la imatge, els accessos i els serveis de la ciutat; el Pla especial de l’Àrea de Reconversió Territorial del Centre Històric de Manacor, amb l'objectiu de definir i protegir els àmbits urbans inclosos, o el Pla especial del nucli antic de Manacor. Segons la regidora d’Urbanisme i Habitatge, Núria Hinojosa, 'Manacor, posa’t guapa' és una voluntat de dirigir els esforços públics i també els particulars cap a una política pública que aposta clarament per la reforma i la rehabilitació enfront de les noves construccions i el consum de territori”. Així mateix, i pel que fa als informes d’avaluació d’edificis, Hinojosa ha assegurat que "no es tracta de dificultar sinó de donar seguretat als privats i als usuaris de la via pública".

stats