TRIBUNA OBERTA
Opinió 08/05/2020

No és el moment d’un pla E de “rotondes tecnològiques”

José Mañas
3 min

CEO de WirelessDNA i vicepresident de GSBITDes de la seva fundació, a l’Associació Balear de Software, Internet i Noves Tecnologies (GSBIT), ens hem dedicat a posar en valor el sector de l’economia digital.

Durant 20 anys les voluntats i missatges institucionals han estat generalment positius i de suport pel que fa a posar en valor la diversificació del nostre teixit productiu, fomentar la universalització de l’accés a les tecnologies i transformar i modernitzar empreses de sectors industrials tradicionals. Nosaltres hem compartit la visió de fer que Balears tingui ocupació de qualitat i estable a empreses locals que generin valor social.

Malgrat les converses i alguns esforços reals per canviar la situació per part de les administracions públiques, la realitat és que les deduccions per inversió del 2018 a tot l’Estat va ser de 224M€, tot i que el total de deduccions va ser de 57.000M. Si usam símils futbolístics: el fitxatge d’un parell de futbolistes és superior a l’aposta publicoprivada de la nació pel que fa a innovació. Els nombres canten.

La majoria de compres de productes i serveis en tecnologia que fan les administracions públiques es fan sense planificació ni visió estratègica, i poques vegades s’acompanyen d’estudis sobre l’estat de l’art o millores tècniques disponibles. Pot ser comprensible si pensam que falten persones amb els coneixements adequats.

Aquest és el gran problema del sector tecnològic públic i privat!

No sols les administracions públiques tenen mancança de tècnics. Les empreses privades a tot arreu també tenim aquest dèficit de persones especialitzades i, vist el futur immediat, s’ha de reforçar un pla formatiu que potenciï les STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) i també les arts!

A GSBIT hem parlat de produir una sèrie a la qual els científics i enginyers no fossin persones grasses, amb ulleres, amagades a una cova… sinó que fossin agraciades, lligassin molt, i fossin gracioses…

Més enllà d’aquesta proposta, de la qual es parla sovint a entorns als quals es vol promoure els estudis tècnics, plantegem accions tangibles partint de la premissa que els doblers públics són de la ciutadania i s’han d’invertir de manera adequada. Evitem un nou pla E que sols faci “rotondes tecnològiques”.

  1. Crear un gabinet d’experts amb CEO de diferents empreses i tècnics de les administracions públiques amb l’objectiu d’estructurar un pla de millora digital per als sectors de les administracions públiques, que ha quedat palès que el necessiten.
  2. Apostar per la compra pública innovadora com la manera de salvaguardar les pime i ecosistemes tecnològics locals orientant-nos a resoldre els nostres problemes estratègics. Aquests projectes, per un costat, oferiran valor i generaran una ocupació de qualitat i, per l’altre, estaran orientats a millorar l’eficiència de les administracions públiques des del punt de vista estructural. La Llei de contractació pública és un impediment perquè les empreses amb experiència tecnològica contrastada i coneixement de la idiosincràsia local puguin optar a concursos estratègics.
  3. Aplicar els ODS. Si hi creiem, apliquem-los des del disseny de productes i serveis. Qualsevol projecte hauria d’estar enfocat a crear un món millor per a tothom. Podem deixar de parlar-ne i aplicar-los. A GSBIT tenim empreses pioneres en implantació exitosa de projectes d’economia blava, inclusió social, economia circular, reducció de residus, sostenibilitat…
  4. Crear un sistema de col·laboració publicoprivada de recerca basada en l’èxit dels projectes que han de repercutir en el benefici econòmic dels centres de recerca i en l’acadèmic dels professionals que hi han fet feina. Fomentar que el personal investigador col·labori amb empreses innovadores, de valor per a la societat i amb raó social local o estatal. Els nostres experts han de ser valents i han de contribuir activament a la transferència de coneixement. Ells pateixen les conseqüències de la perversió del sistema actual i la nostra universitat, a poc a poc, perd impuls i protagonisme internacional. Molts articles queden publicats en mitjans especialitzats sense aplicació a projectes, i estam perdent el talent dels catedràtics, professors i doctorands universitaris.

Continuant amb el símil del futbol, en aquest moment l’entrenador necessita que tot l’equip “faci pinya i tregui endavant el patit civilment i criminalment”, com deia Luis Aragonés. No sabem què pot passar amb nosaltres si no ho feim, independentment que despatxin el Míster al final de temporada.

stats