Euríbor

Cobrar per tenir una hipoteca?

L’entrada de l’Euríbor als valors negatius obre la porta a una paradoxa que els bancs volen evitar