contaminació acústica

Els veïns de sa Riba denuncien la contaminació acústica que pateixen al port

Cecília Galbis, portaveu de l'Associació de Veïns, demana que es declari Zona de Protecció Acústica Especial