Majórica
Societat 10/02/2024

Condemna de 100.000 euros de multa per desatendre la descontaminació de l'antiga fàbrica de Majorica

Cal recordar que a l'octubre de 2010, la Conselleria de Medi Ambient va declarar el solar sòl contaminat

ARA Balears
2 min
La fàbrica de Majorica a Manacor.

PalmaEl Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha desestimat el recurs presentat per l'empresa Anida Operacions Singulars, confirmant així la sanció de 100.000 euros a aquesta per infracció molt greu en matèria de residus en el solar de l'antiga fàbrica de Majorica a Manacor. En concret, la resolució fa referència als "successius incompliments" dels requeriments que l'administració va realitzar a l'empresa per solucionar la "delicada situació per al medi ambient" que comportava l'"inacceptable escenari en matèria de residus" en el solar.

Cal recordar que el mes d'octubre de 2010, la Conselleria de Medi Ambient va declarar el solar sòl contaminat. Posteriorment, una vegada aprovat el Pla de sanejament i adquirit el solar per l'ara demandant el gener de 2013, es va descobrir l'existència de dos dipòsits subterranis just en el subsol de les edificacions que havien estat enderrocades per l'anterior propietària del solar

Davant aquesta circumstància, Anida va ser requerida l'abril de 2016 perquè en un termini de 15 dies retiràs el dipòsit soterrat, els residus de l'interior i l'apilament de residus de construcció i demolició dipositats en aquest espai. Varen presentar al·legacions per Anida l'octubre d'aquest mateix any, però no en varen emplenar el requeriment. I l'octubre de 2017 es va autoritzar l'ara demandant a la retirada dels residus de construcció i demolició en un termini no superior a 30 dies.

Segons refereix la sentència, el gener de 2018, agents de Medi Ambient varen visitar el solar i varen comprovar que no s'havia iniciat cap tasca de retirada dels dipòsits. Per això, es va aixecar l'acta corresponent i es va acordar l'inici del procediment sancionador el febrer de 2018 a l'empresa, "per no atendre els successius requeriments". Cal assenyalar que en la demanda es pretenia l'anul·lació de la sanció o que se sancionàs la demandant per la comissió d'un delicte d'infracció lleu. En concret, s'addueix en la demanda que la sanció no s'adequa als principis de tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.

No obstant això, el TSJIB indica que "no hi ha dubte que els fets imputats són clars" i "es concreten en els successius incompliments per l'ara demandant dels diversos requeriments". D'aquí ve que, incomplert això, s'incorregués per part d'aquesta empresa en la comissió d'una infracció molt greu, afegeixen. A més, la sentència assenyala que, partint que era "indubtable" que va ser Majorica la responsable de la contaminació, "tampoc hi havia cap dubte que el demandant va quedar compromès a través del Pla d'actuació a descontaminar el terreny". Per tot això, la Sala desestima el recurs. Contra aquesta sentència no hi cap recurs de cassació.

stats