Esports 25/06/2021

El Castellot del Rafal, la millor talaia de l’antic rafal Alboroi

Itinerari per un dels darrers nuclis de la combativa resistència musulmana medieval dins terres d’Almallutx, Prat de Cúber i es Rafals

Joan Carles Palos
5 min
La ruta.

PalmaEl Castellot del Rafal (903 m) és un d’aquest puigs que fins que no el corones no t’adones de la seva importància estratègica en la defensa de l’antiga alqueria d’Almallutx i dels diferents rafals que es trobaven sota els seus dominis. La visió panoràmica que s’obté des del seu cim degué ser cabdal durant la resistència andalusina durant els primers anys de la conquesta de les muntanyes per part de les hosts del rei en Jaume, entre 1229 i 1331.

El punt de partida el tenim a la font del Noguer, carretera Sóller-Lluc (Ma-10 km 33,800). Aquí hi trobam una parada del bus TIB, corresponent a la línia L-354 (Can Picafort-Port de Sóller). Consultau-ne la vigència i les freqüències al web del Transport de les Illes Balears (tib.org).

La ruta

[00 min] Ens posam a caminar des de la mateixa parada del bus en direcció nord-est, seguint els indicadors del GR-221 (Font del Prat/Refugi de Tossals Verds/Lluc/Refugi de Son Amer) per un camí de terra que discorre paral·lel a la síquia d’Emaya que transvasa les aigües de l’embassament del Gorg Blau al de Cúber. Tot plegat, una infraestructura creada fa cinquanta anys per pal·liar el dèficit d’aigua de Palma. Una immensa canonada condueix les aigües dels dos embassaments a través del torrent d’Almadrà fins a Lloseta i d’aquí una segona canonada fins als dipòsits reguladors de Son Anglada a Palma.

Aquest primer tram de ruta és planer i ens permet gaudir amb tranquil·litat de les esplèndides vistes del Puig Major, del puig de ses Vinyes, del Morro d’Almallut i del puig de sa Font. [40 min] Arribam al pontet que connecta el camí que hem seguit fins ara amb el que puja des de les cases d’Almallutx i que ens ha de dur a les cases del Prat pel coll dels Coloms. Suaument anam guanyant altura, escassament 50 metres de desnivell, a través d’una de les joies de la Ruta de Pedra en Sec. Un camí bellament empedrat i recuperat pel Consell de Mallorca que des d’època antiga unia les diferents alqueries i rafals d’aquella contrada, que no eren poques com veurem.

[50 min] Travessam el coll dels Coloms i canviam de vessant, entram dins el Prat de Cúber. Es tracta d’una petita vall situada a 760 m d’altura, en el terme municipal d’Escorca, “que recull les aigües del Puig Major de Massanella i des Tossals Verds, donant lloc al torrent des Prat. A aquest s’hi suma l’aigua procedent de la Font de Massanella i de la Font des Tossals Verds que, abans de la seva canalització, originaren una petita zona humida que justificava el terme ‘prat’. De fet, aquesta és considerada un dels llocs més humits de Mallorca”. (Es Tossals Verds, nom per nom. A.Ordines, G.Ordines i A. Reynés. Consell de Mallorca, 1995). No debades, encara són visibles joncs i polls entre l’espès alzinar que envolta el torrent.

Deixam primer la desviació al puig de Tossals i poc després [1h 00 min] al refugi de Tossals Verds, i ens dirigim cap a la font de Massanella, coneguda també com la font des Prat. És un tram curt de camí que, si ens hi fixam bé, veurem a l’esquerra, molt amagades dins l’alzinar, les cases del Prat de Cúber. Es tracta d’una possessió que ja apareix documentada abans de l’any 1343 i que durant segles va pertànyer a la possessió de Cúber abans que fos adquirida pel Govern balear el 1989.

Investigacions recents fetes per l’historiador Plàcid Pérez i els arqueòlegs Pablo Galera i Jaume Deyà a partir del Llibre del Repartiment i estudis de camp a la zona corroboren l’existència de l’antic rafal Alboroi, ubicat on ara trobam les cases del Prat de Cúber i integrat dins l’antiga alqueria musulmana d’Almallutx. De fet, pels voltants del Castellot del Rafal hi han trobat també ceràmica almohade que delataria l’ús de la muntanya com a petita fortalesa natural per a la vigilància de camins i resistència durant el període comprès entre 1229 i 1231.

Un altre element a tenir en compte són els dos molins d’aigua que trobam a prop de la canaleta de Massanella i que ja es feien servir en època musulmana, amb el cabal de la font a través d’una síquia d’època musulmana que fou substituïda per l’actual, bastida a partir de les indicacions i direcció d’obra de Montserrat Fontanet, entre 1748 i 1750.

Un cop visitades les cases del Prat de Cúber i la font de Massanella [1 h 10 min], on l’ull de la font és cobert per una capelleta de pedra en sec tancada per una barrera de ferro, seguim la traça visible de la canaleta que segueix pel vessant esquerre del torrent (sud-est/sud), després del pontet per on travessa el GR-221 en direcció Lluc. Aviat emergeix la canaleta pròpiament dita [1 h 20 min], allà on el comellar engoleix el torrent en direcció al Corral Fals. A partir d’ara, el camí a seguir serà l’obra d’en Fontanet que permeté dur l’aigua de la font de Massanella a les cases, prop de Mancor. Passarem per damunt d’un vell molí fariner, Es Molinot, i tot seguit l’espectacular aqüeducte, conegut popularment com els Arcs [1 h 25 min].

L’Avenc d’en Ferrer

La canaleta de Massanella entra dins l’entorn de l’Avenc d’en Ferrer, un comellar cobert d’un espès alzinar, als peus del Castellot, on es troba una casa –actualment abandonada– que pertany a la possessió dels Rafals. [1h 45 min] Arribam a un dels trams conflictius de la síquia, uns penyals que obligaren els seus constructors a obrir un túnel –la Foradada– que permetés seguir el trajecte en direcció al Bosc de Massanella. Devers cent metres després de passar l’obertura a la roca trobam a l’esquerra un enorme mur de pedra en sec que sosté una sitja. És el punt de referència per iniciar l’ascensió al Castellot [1 h 50 min].

D’ara en endavant fins al cim ens enfrontam a un coster rost i rocallós, vestit en la pràctica totalitat per un espès alzinar. Hem d’estar atents a les fites que ens aniran assenyalant el sentit de la marxa (nord-est), a prop del penyalar que guaita damunt el comellar de l’Avenc d’en Ferrer. A la nostra esquena, a mesura que guanyam altura, tenim el pou de sa Bassola, les cases de Tossals Vells –sota els penyals de ses Capelletes–, s’Alcadena i el Castell d’Alaró (sud-oest) i el puig de Tossals Verds (oest).

[2 h 20 min] Assolim un gran replà, a la dreta del qual ja podem veure la fita que assenyala el punt més alt del Castellot del Rafal (903 m), des del qual obtenim una perspectiva nova del Puig Major (nord-oest), el Massanella i n’Ali (nord-est), com també de l’Alcadena i el Castell d’Alaró (sud-oest). Per acabar, cal assenyalar que la tornada a la font del Noguer la farem pel mateix camí [4 h 20 min].

@Fita_a_Fita

stats