Economia 27/06/2020

El BOE publica el decret que allarga els ERTO fins al setembre

Recull les condicions pactades pel govern espanyol amb els agents socials després d'una agònica negociació

Ara
4 min
LUXE RENOVAT  L'Hotel Arts i l'Hotel Vela són dos dels hotels de luxe de la ciutat analitzats per Jones Lang LaSalle, que també s'ha fixat en el Claris, el Majestic, el Palace i el Mandarin. Gairebé tots aquests hotels són o nous o reformats de dalt a baix en els últims anys, un fet que els ha permès apujar preus, segons l'estudi.

BarcelonaEl Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el reial decret llei aprovat en el consell de ministres que prorroga fins al 30 de setembre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) associats al covid-19 i la prestació extraordinària per als autònoms l'activitat dels quals s'hagi vist reduïda amb la crisi.

Les dues pròrrogues són fruit d'una llarga negociació que ha mantingut el govern espanyol, en el primer cas, amb CCOO, UGT, CEOE i Cepyme, i, en el segon, amb ATA, UPTA i UATAE. El decret recull les condicions pactades en aquestes negociacions. Si no s'hagués aprovat, el coixí dels ERTO lligats a la pandèmia s'hauria acabat el 30 de juny.

La part més difícil de la negociació van ser les exoneracions que demanaven els empresaris de les cotitzacions a la Seguretat Social. El decret recull dues mesures en relació als ERTO: el manteniment dels de causa de força major total per a les empreses que encara no han tornat a l'activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tornar a tancar per culpa d'un rebrot del coronavirus puguin acollir-se a aquests procediments.

Als ERTO de causa de força major total vigents actualment se'ls aplicarà una exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre en el cas d'empreses amb menys de 50 treballadors. Per a les empreses amb més de 50 empleats, l'exoneració de quotes serà del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al setembre. Aquests percentatges són menors als establerts fins al 30 de juny, que eren de el 100% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les de més de 50.

En el cas d'empreses que actualment estan actives però que es vegin obligades a tancar com a conseqüència d'un rebrot de virus, es permetrà que puguin acollir-se a un ERTO de causa de força major total, que comptaria amb una exoneració de quotes per a les empreses del 80% si la seva plantilla és inferior a 50 treballadors i del 60% si té més de 50 treballadors.

Per als ERTO de força major parcial i els ERTO per causes objectives (tècniques, organitzatives, econòmiques i de producció), les exoneracions a les empreses serien les mateixes: per a les empreses de menys de 50 treballadors arribarien al 60% per als treballadors que tornessin a l'activitat i al 35% per als que seguissin en l'ERTO, mentre que per a les de més de 50 treballadors serien de el 40% per a cada treballador que es reincorporés a la feina i del 25% per als que continuessin en l'ERTO. Amb aquesta mesura es pretén facilitar el retorn gradual a l'activitat de les empreses. Els ERTO de causes objectives passarien així a tenir exempcions de quotes, abans només aplicables als ERTO de força major.

Les prestacions per desocupació associades als ERTO (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència i que impliquen posar el comptador a zero) es mantindran fins al 30 de setembre, llevat de les dels fixos discontinus, que es prolongaran fins al 31 de desembre.

Hores extraordinàries i externalitzacions

La norma prohibeix a les empreses en ERTO la realització d'hores extraordinàries, l'establiment o la represa d'externalitzacions de l'activitat i la concertació de nous contractes. Aquesta va ser la principal reivindicació dels sindicats en les negociacions. Només podran contractar o externalitzar tasques si els treballadors del seu centre de treball no poden per formació, capacitació i altres raons objectives o justificades, fer les funcions encomanades a l'empleat que es contracta o a l'externalització.

La nova regulació que es dona fins al setembre estén als ERTO per causes objectives la prohibició de acollir-se a aquest procediment si l'empresa té domicili en un paradís fiscal. Tampoc podrà repartir dividends, excepte si abona prèviament l'import de les exoneracions gaudides.

Al mateix temps, s'amplia el compromís de manteniment de l'ocupació de sis mesos a les empreses que declarin un ERTO per causes objectives. Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exoneracions de cotitzacions associades a aquests ERTO, el termini de sis mesos en què estaran obligades a mantenir l'ocupació es computa a partir de l'entrada en vigor de el nou decret.

La norma mantindrà fins al 30 de setembre la "prohibició" que va establir el govern espanyol de l'acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat.

Prestació als autònoms

El govern espanyol també ha aprovat la pròrroga fins al 30 de setembre de la prestació extraordinària per a treballadors autònoms que es va habilitar a mitjans de febrer per a aquells que tinguessin pèrdues d'ingressos considerables.

Les mesures aprovades inclouen una pròrroga de l'exempció de les quotes de la Seguretat Social per als autònoms que ja rebien la prestació extraordinària fins al 30 de juny. Així, aquests treballadors no pagaran la quota del juliol i tindran una exempció del 50% a l'agost i del 25% al setembre.

Aquells que encara mantinguin la seva activitat molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació ordinària per cessament d'activitat si la seva facturació en el tercer trimestre és un 75% més baixa que la del mateix període de l'any passat, sempre que seus rendiments nets en el període no superin una quantitat equivalent a 1,75 vegades el salari mínim interprofessional.

stats