INSPECCIÓ DE TREBALL

Personal sense contracte, principal frau laboral

La majoria de les sancions per irregularitats en l’ocupació són per no donar d’alta els treballadors

La intensificació de les campanyes d’Inspecció de Treball per lluitar contra el frau en la contractació laboral deixa poc marge als empresaris que es volen estalviar costos mitjançant la vulneració de la normativa, ja que algunes de les pràctiques més habituals són més fàcilment detectables, com ara l’ús de personal sense contracte, que és la principal forma de frau.

De fet, dels 436.000 euros imposats com a sanció durant aquesta campanya d’estiu, 309.000 han estat per economia irregular, és a dir, un 70% correspon a multes per tenir treballadors en actiu sense cap mena de contracte. Gràcies a aquestes accions es varen tramitar 83 noves afiliacions de persones sense contracte.

En canvi, l’administració ha aconseguit dificultar l’ús irregular dels contractes temporals i de jornada reduïda, en moltes ocasions sense necessitat d’imposar sancions. Aquest estiu, Inspecció de Treball, que depèn del govern espanyol, va remetre prop de 72.000 cartes a empreses que presumptament incompleixen el termini de contractació eventual. Les pràctiques perseguides són: tenir contractes d’obra o servei determinat en vigor des de fa més de 48 mesos o encadenar dos o més contractes temporals en una mateixa empresa per un període superior a 20 mesos en els darrers 30 anys.

Conversió de contractes

“Les empreses que practicaven algunes de les activitats que Inspecció de Treball considera irregulars han estat avisades i en molts de casos s’han convertit contractes temporals en indefinits a causa de la clara amenaça d’inspecció que es feia a la carta”, explica Marcos Cañabate, gerent de PIMEM.

La carta enviada des del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social indica a les empreses que s’han detectat irregularitats en l’ús de contractes temporals, per la qual cosa s’envia un llistat de les persones que, segons Treball, s’haurien de convertir en empleats fixos. “S’informa l’empresa que aquells contractes que no siguin transformats seran objecte de la corresponent actuació inspectora per la respectiva Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social”.

A les Illes Balears es varen remetre 1.340 cartes, que han implicat 941 revisions per temporalitat (1.462 treballadors) i 399 per parcialitat (727 treballadors). En total, l’actuació ha fet referència a la situació de 2.189 persones. El 60% dels contractes s’han convertit en indefinits i quasi un 13% han ampliat jornada.

Inspeccions

A més a més, es varen dur a terme 1.362 visites a centres de feina, 580 de les quals varen tenir lloc en horari nocturn o festiu i 283 en horari diürn laborable. La campanya va desplegar fins a 32 inspectors a l’Arxipèlag durant el juliol i l’agost: 16 a Mallorca, 6 a Menorca, 8 a Eivissa i 2 a Formentera.

El resultat a les Balears ha estat que 7.710 treballadors han vist millorades les seves condicions laborals, un 25,3% més que els 6.151 que varen assolir la regularització l’any passat. En quatre anys de campanya, prop de 24.000 treballadors han passat de tenir un contracte temporal a un de fix.

El frau en la temporalitat ha estat la principal irregularitat detectada. Amb les 1.362 visites efectuades s’han convertit 3.704 contractes en indefinits. En quatre anys s’han aconseguit 13.093 regularitzacions.

Això vol dir que, d’un total de 7.250 contractes temporals revisats, un 51% varen ser considerats en frau de llei i es varen transformar en indefinits. Malgrat que s’han investigat 2.300 contractes menys que l’any anterior, el frau detectat és un 50% superior.

Pel que fa a la parcialitat, un 12,7% dels contractes investigats, 395 de 3.092, amagaven contractes amb jornades inferiors a les reals. Des de la Conselleria de Treball es remarca que es detecta molt menys frau en la parcialitat que en la temporalitat, tot i que consideren que és necessari continuar vigilant les condicions dels contractes a temps parcial. “Encara és freqüent el cas de les empreses que asseguren els treballadors per menys hores de les treballades realment per estalviar-se una part important de les cotitzacions a la Seguretat Social, però cada vegada els controls són més estrictes i és més fàcil detectar aquest frau”, explica l’assessor laboral Jaume Bujosa.

Per tal de controlar aquest tipus d’il·legalitat, les empreses estan obligades a fer un registre de l’horari d’entrada i sortida dels treballadors a temps parcial. “Les empreses que cometen aquest tipus de frau, allò que fan és omplir a posteriori aquest registre per tal que coincideixi amb l’horari que s’ha declarat en el contracte parcial; però en el cas d’una inspecció, si es troba un treballador fora d’aquest horari, la sanció està assegurada”, precisa.

Sancions

A més de les conversions de contractes, que no implicaven multes, la campanya d’aquest estiu, que es va emmarcar en el Pla director pel treball digne, s’ha tancat a les Illes amb un total de 130 expedients sancionadors, que sumen 436.000 euros, fet que implica un 61% d’increment respecte de l’any anterior. Aquests expedients fan referència a la situació de 246 ocupats.

L’apartat més destacat és el de treballadors sense contracte, amb 309.000 euros en multes. Per obstrucció a la tasca inspectora, les sancions sumen 57.000 euros i quasi 31.000 corresponen a deutes amb la Seguretat Social. Uns altres 27.000 euros són d’infraccions per matèries laborals, com ara frau en la temporalitat o temps de treball, i 11.000 euros per incompliment de la prevenció de riscos laborals.

EDICIÓ PAPER 20/04/2019

Consultar aquesta edició en PDF