Economia 21/06/2021

Només un 4% de joves aturats van trobar feina al primer trimestre

Segons dades d'Asempleo, hi ha un 13% menys de menors de 25 anys afiliats a la Seguretat Social respecte de 2019

2 min
Els joves segueixen a la cua de la recuperació de l'ocupació i, alhora, els contractes de pràctiques cauen un 31%

La taxa de reincorporació al mercat laboral dels joves de les Illes es va col·locar sobre el 4% en el primer trimestre de l'any. La majoria d'aquests menors de 25 anys que van trobar feina ho van fer en sectors com sanitat, educació o hostaleria, segons l'informe d'Asempleo. A més, quatre de cada cinc d'aquests joves que van trobar feina durant els primers mesos de l'any, va ser amb contractes temporals. Així i tot, cal tenir en compte que en termes generals l'atur durant el primer trimestre a les Balears va créixer un 4,63%.

La patronal d'agències privades d'ocupació ha fet patent que el maig, amb un creixement del 8% de l'ocupació, s'ha recuperat el sector jove en la immersió dins el món laboral, però, alhora, també han explicat que aquest bon mes no compensarà un any que ha estat especialment dur per als menors de 25 anys. Hi ha un 13% menys de menors de 25 anys afiliats a la Seguretat Social i un 30% menys de joves amb contracte de pràctiques respecte de 2019. A més d'això, Asempleo ha evidenciat que si es contemplassin els joves que estan en ERTO, és a dir aquells que no compten com a desocupats encara que d'alguna forma hi estiguin, les xifres serien encara més grans.

Els contractes temporals segueixen liderant

Dels 940.000 joves de menys de 25 anys afiliats a la Seguretat Social, el 53% tenen un contracte temporal, el 33,7% indefinit i un 5% un contracte de pràctiques o formació. En comparació amb 2019, l'únic grup que ha crescut és el dels contractes indefinits, amb un 1,7%. Per altra banda, els contractes parcials han disminuït un 20% en dades interanuals, els fixos discontinus un 22% i els contractes de formació o pràctiques un 31%. Amb relació a aquest darrer col·lectiu, si el maig de 2019 hi havia 61.000 joves en pràctiques, ara només n'hi ha 42.000.

Des de 2017 la probabilitat dels joves de trobar la seva primera feina ha anat caient en picat. Així com el 2017 era del 12%, avui és del 6% i gairebé tots ho van fer amb un contracte temporal. Així i tot, de cada 100 joves amb contracte temporal al quart trimestre de 2020, el 16% el van transformar en indefinit. És una bona dada comparada amb el tan sols 5% que significa la mitjana estatal.

stats