Cultura 11/11/2021

20.000 euros per a Joves de Mallorca per la Llengua i una "aposta clara" pels equipaments: així es repartirà el pressupost de Cultura del Consell

Es crea una juda per a arxius privats (50.000 euros) una altra pels teatres municipals de l'illa (250.000 euros) i s'inflen les dotacions per al Principal de Palma i la Fundació Mallorca Literària

2 min
Entranyes de l'escenari del Principal de Palma.

PalmaEl pressupost del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, liderat per Bel Busquets, incrementa un 3,9 per cent la partida per al 2022 fins a situar-lo en 26,674.410,30 euros. D'aquests, 8 milions són per pagar el personal del departament, així que el pressupost per desenvolupar les polítiques del sector cultural i la protecció del patrimoni i de la llengua és de 18,6. "L'aposta és clara: ens centrarem a reforçar els equipaments i continuar amb el repartiment d'ajudes a diferents àmbits del sector", diu la vicepresidenta del Consell, que precisa que la partida de Política Lingüística ha augmentat un 18 per cent. De fet, s'ha creat una ajuda nominativa per a Joves de Mallorca per la Llengua de 20.000 euros. El departament de Busquets ha intentat "donar resposta" a algunes demandes de diferents institucions i part de la ciutadania. Per això, subratlla la creació d’una nova línia de subvencions per a arxius privats i d’entitats sense ànim de lucre, dotada amb 50.000 euros, i una partida destinada als teatres de titularitat municipal, de 250.000 euros, perquè puguin tenir una programació pròpia.

Com a novetat, per al 2022 es preveuen aportacions a la Fundació Toni Catany, el teatre Principal d’Inca, Puig de Sa Morisca i Son Fornés, i s'incrementa l'ajuda per a Es Baluard. Així, per a la programació del Principal d’Inca hi haurà 100.000 euros; la Fundació Tren de l’Art (Can Prunera) en rebrà 10.000; la Fundació Toni Catany, 100.000 euros; la futura Fundació Puig de sa Morisca de Calvià rebrà 100.000 euros, i la futura Fundació Son Fornés a Montuïri, també 100.000.

El Consell farà augment de pressupost per a la Fundació Mallorca Literària, que serà de 806.100 euros, que serviran per perfilar la museografia de la Casa Blai Bonet i activitats de foment de la lectura; el teatre Principal de Palma disposarà de 6.011.868,86 euros, que tenen com a objectiu consolidar la plantilla i "augmentar el catxet dels equips de les produccions". La idea no és que es facin més produccions, sinó que es paguin millor. El Museu Marítim de Mallorca tindrà un pressupost de 510.178,63 euros, destinats a l’adequació i museïtzació de les Voltes.

A més, s’han creat noves línies de subvencions per a retolació de carrers en català destinada a ajuntaments, per arxius privats i d’entitats sense ànim de lucre i per a programació de teatres públics. D’altra banda, els comptes preveuen augments per a les convocatòries destinades a la creació de projectes audiovisuals i festivals de cinema. El pla de subvencions preveu un augment de les convocatòries destinades a documentals (s’incrementa de 216.000 a 256.000 euros) i mostres de cinema (passa de 85.000 euros a 135.000).

Patrimoni

Amb un pressupost d’1.805.366,96 euros, la Direcció Insular de Patrimoni potenciarà les ajudes de recerca a universitats i ajuntaments, manteniment i conservació a universitats, particulars i ajuntaments i incrementar la partida a restauració i conservació de béns eclesiàstics.

A més de la nominativa per a Joves de Mallorca per la Llengua, la Direcció Insular de Política Lingüística inclou una nova convocatòria per a retolació destinada a ajuntaments que disposa de 60.000 euros. També incrementa la partida dirigida a empreses (que passa de 100.000 euros a 150.000).

stats