ANÀLISI

El turisme es posa davant el mirall en el seu primer anuari

El proper dilluns es presenta la publicació impulsada per la Fundació Gadeso, que arriba amb vocació de quedar

Ja fa temps, des de la Fundació Gadeso ens demanàvem per què Balears, amb la coneguda preponderància del sector turístic (bàsic per al desenvolupament de la seva economia i per la consolidació del benestar dels seus ciutadans), no disposava d’un anuari del turisme que n’identificàs els punts forts i febles i servís d’instrument per posar en valor els primers i minimitzar l’efecte dels segons. Dit i fet, ens posàrem a fer feina i ara, gràcies a la col·laboració inestimable de la Conselleria de Turisme del Govern balear, de la UIB i de la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya, us podem presentar l’Anuari del Turisme de les Illes Balears 2014.

Un anuari que, per definició, neix amb vocació de continuïtat i que podem definir alhora com un punt de trobada i un punt de partida. Punt de trobada de les administracions, agents socials, experts i de tota la ciutadania per provar de fer del nostre turisme un sector líder en l’escenari estatal i internacional, econòmicament potent, mediambientalment sostenible i socialment beneficiós.

I també un punt de partida per encetar una nova manera, allunyada de sectarismes, col·laborativa i orientada al mitjan i llarg termini, de debatre, planificar i dissenyar entre tots el turisme que volem. En aquest sentit, a l’anuari, més enllà de les que han fet els autors en els seus respectius capítols, no hi trobareu unes conclusions finals, perquè únicament aspira a ser un espai de reflexió on tothom tingui cabuda i on esperam que l’acord i el consens pesin més que les desavinences.

Per assolir el difícil objectiu de la pluralitat, el ventall de col·laboradors és tan ampli com ens ha estat possible: hem comptat amb la visió del Govern defensant la nova Llei del turisme, de geògrafs que destaquen la importància cabdal del territori, d’economistes que analitzen els efectes de l’activitat turística i d’altres experts que tracten temes imprescindibles (mercat de treball, ciutadania, noves tecnologies...) per garantir una adequada anàlisi, tant sincrònica com diacrònica, de l’activitat turística a Balears.

En resum, la raó de ser d’aquest anuari és facilitar, en la mesura de les nostres possibilitats, un diagnòstic real i consensuat de la situació actual de l’activitat turística, tot identificant-ne les amenaces i enfortint-ne les oportunitats. Si complim aquesta difícil fita, només ens quedarà la no menys complicada tasca de remar tots en la mateixa direcció, amb una visió necessàriament estratègica però amb mesures concretes i avaluables, per tal de fer del nostre turisme un sector capdavanter però no excloent, dinàmic però sostenible, i que suposi beneficis no només per a uns pocs, sinó per a tota la societat.

Aprofit aquest espai per convidar-vos a l’acte de presentació de l’Anuari; serà a l’Escola d’Hoteleria de la UIB dia 20 a les 12.30 h. Hi haurà un exemplar per a cada assistent.

EDICIÓ PAPER 28/03/2020

Consultar aquesta edició en PDF