Balears 22/09/2014

Microcrèdits per fomentar l'emprenedoria

El Govern de les Illes i MicroBank han signat un conveni que preveu 20 milions d'euros per finançar projectes empresarials

Efe
1 min

PalmaEl president del Govern, José Ramón Bauzá, i el de MicroBank, Josep Francesc de Conrado, han signat un conveni de col·laboració per destinar 20 milions d'euros a finançar projectes empresarials a través de microcrèdits d'un màxim de 25.000 euros i fomentar l'autoocupació i l'emprenedoria.

La inversió es destinarà a aquelles persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions econòmiques i socials, puguin tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional, ha informat el Govern en un comunicat.

En virtut de l'acord signat, MicroBank destinarà 20 milions d'euros a finançar projectes d'autoocupació, ja siguin d'inici, consolidació o ampliació de microempreses i iniciatives econòmiques i empresarials per compte propi.

Per poder accedir a aquests crèdits, els sol·licitants hauran de disposar d'un pla d'empresa i de viabilitat amb l'informe favorable de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.

Els sol·licitants podran optar a un microcrèdit amb un import màxim de 25.000 euros, de fins al 95% de la inversió i un termini de 60 mesos, amb sis mesos de carència opcional.

La signatura del conveni entre el Govern i MicroBank respon a l'interès d'ambdues parts d'impulsar iniciatives que fomentin la creació d'ocupació i, de manera concreta, l'autoocupació i l'emprenedoria empresarial, aspectes fonamentals per al desenvolupament del teixit productiu i el creixement econòmic de la comunitat.

La Conselleria d'Economia i Competitivitat, a través de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI), facilitarà els serveis de suport i assessorament empresarial necessaris perquè els projectes empresarials que vulguin accedir als microcrèdits es desenvolupin correctament.

L'IDI analitzarà els plans d'empresa que aspirin a obtenir un microcrèdit i emetrà un informe de viabilitat, condició imprescindible per poder optar a aquesta línia de finançament.

stats