Tercera condemna a la Comunitat per salvar Biniorella: 8,2 milions més

La reclamació interposada per la companyia responia a la desclassificació dels terrenys convertint-los en sòl rústic d'especial protecció

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha condemnat novament l'Administració de la Comunitat Autònoma (CAIB) a indemnitzar l'empresa Fasillar SL amb 8.267.425 euros, més els interessos legals corresponents. Amb aquesta, ja són tres les sentències dictades en menys d'un mes que obliguen la Comunitat Autònoma balear a pagar per la desclassificació de la urbanització de Biniorella d'Andratx.

El tribunal ha estimat aquest recurs de la companyia contra l'Administració autonòmica, després de desestimar, a conseqüència del silenci administratiu, una reclamació patrimonial que aquesta mateixa empresa presentà el 2009 en la qual demanava 11,5 o bé 8,2 milions d'euros pels danys i perjudicis per la desclassificació d'uns terrenys en la urbanització.

La reclamació interposada per la companyia responia a l'entrada en vigor de la Llei de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a Balears de 2008, que va provocar la desclassificació dels esmentats terrenys i que es convertissin en sòl rústic d'especial protecció, qualificats com a Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

En la sentència, la sala apunta que es tracta d'una indemnització de danys i perjudicis ocasionats per la desclassificació d'aquests terrenys que encara no tenen construccions. A més dels 8,2 milions, la condemna té en compte també els interessos legals des del 2009.

Hi afegeix, així mateix, que, fins i tot acceptant que es tracta d'un paisatge obert i natural, el que "la Llei del sòl i el reglament de Planejament protegeixen és l'impacte que ocasionen els projectes constructius", assenyalen els magistrats en la resolució.

La sentència no és ferma i s'hi pot interposar un recurs de cassació. 

EDICIÓ PAPER 21/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF