Publicitat
Publicitat

COMPETÈNCIES

Rajoy impugna la Llei d’avaluació ambiental

El govern del PP presenta recurs al Tribunal Constitucional per quatre articles

El Consell de Ministres va aprovar ahir la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat contra quatre articles de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, aprovada pel Govern el juliol de l’any passat. L’executiu central considera que “hi ha determinats preceptes que incorrerien en inconstitucionalitat perquè no estan redactats conforme a la Llei d’avaluació ambiental de 2013”, segons la nota de premsa distribuïda després de la reunió.

El primer article impugnat és el 9.4, que intenta simplificar els tràmits dels projectes clarament conservacionistes i els exhimeix del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. “La Llei de 2013 no regula exclusions genèriques de tipus de plans o programes”, justifica el govern del PP per considerar-lo contrari a la Constitució.

Tampoc no estan conformes amb el 26.2, que declarava “nuls de ple dret” els actes d’adopció, aprovació o autorització que puguin afectar les Balears i que no hagin demanat els informes preceptius a la Comunitat. Aquest article s’hi va incloure tenint en compte l’actuació de l’Estat pel que fa als diversos projectes de prospeccions petrolíferes que afecten l’Arxipèlag. El Consell de Ministres entén que “aquesta previsió és anticonstitucional, ja que el règim del procediment administratiu comú és de competència exclusiva de l’Estat”.

Pel que fa a l’article 28, que obliga tots els “plans, programes i projectes” que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000 a sotmetre’s directament al procediment d’avaluació ambiental, el govern censura que la Llei balear es refereixi, “de manera genèrica”, precisament, a “plans, programes i projectes sense contenir cap limitació als de competència autonòmica”. Per tant, entenen, pot incloure plans i programes de competència estatal.

Finalment, es discuteix l’article 33.1 a) “en la mesura que pot implicar un nivell de protecció del medi ambient inferior a l’establert en la legislació estatal”.

Sense sorpreses

La Conselleria de Medi Ambient no va emetre cap reacció oficial ahir, tot i que fonts del departament varen assenyalar a l’ARA Balears que feia mesos que s’estava negociant amb l’executiu central pels dubtes que generaven a Madrid alguns dels articles d’aquesta llei . Malgrat que, segons assenyalen aquestes fonts, s’ha pogut arribar a algun acord en altres articles, finalment la Llei s’haurà de sotmetre a l’examen del Tribunal Constitucional .

A principis de desembre de 2016, l’Estat va convidar l’executiu balear a “conciliar” la llei. El conseller, Vicenç Vidal, i el president de la Comissió de Medi Ambient, Toni Alorda, varen oferir llavors una roda de premsa per explicar els articles que es qüestionaven i els arguments que oferirien per defensar-los. Així, per exemple, varen explicar que un dels punts a “conciliar” era la disposició addicional segona i, més concretament, el punt que prohibia els party boats en els espais naturals protegits de l’Arxipèlag. “Evidentment, aquesta activitat es prohibeix a les zones on les Illes Balears tenen competència: aigües interiors i declarades LIC (Lloc d’Interès Comunitari) arran d’un informe de continuïtat ecològica del Ministeri com poden ser ses Salines, es Trenc, Cabrera i la Dragonera”, varen assegurar llavors. Aquest ha estat un dels punts en el qual finalment s’ha pogut arribar a un acord.