Eduard Vallory: "Hi ha uns infants que es creuen incapaços, però ningú els diu que qui no és capaç és el sistema"

El president del Centre Unesco de Catalunya reflexiona, a Palma, sobre la necessitat d'una transformació educativa

A banda de ser el president del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory és expert en educació i forma part del moviment educatiu Escola Nova 21. Creu que és necessària una transformació en aquest terreny, perquè s'enfoca la vida a les aules com una preparació per a la vida i no com a part d'ella. Ho ha emmarcat en una conferència a Palma, on ha posat el punt a l'entrega de premis d'un concurs organitzat pel Consell Escolar de Mallorca. El seu discurs s'ha sostingut sobre sis eixos:

Vida

"L'escola no hauria de ser una preparació per a la vida, hauria de ser part d'ella"

La pregunta inicial ha estat concreta: "Quin sentit té l'aprenentatge quan les nostres vides són finites?". Amb aquesta qüestió, Vallory ha volgut deixar en qüestió com s'ha enfocat el sistema educatiu. "L'escola no hauria de ser una preparació per a la vida, hauria de ser part d'ella". És a dir, intentar fer que l'educació sigui tan propera com sigui possible a com volem que sigui la nostra vida de grans. Des de la interacció amb la resta de gent fins a pensar quin propòsit tenim. "En realitat l'escola està pensada com un espai de transmissió de coneixement", hi ha afegit Vallory.

Coneixement

"L'escola està enfocada des d'una lògica selectiva"

Partint de la base que el coneixement és el sentit que es dona a l'experiència, Vallory ha plantejat als assistents com seria millor transmetre experiències. "La pregunta del coneixement és la pregunta sobre educació. Només podem respectar quan tenim experiències de respecte. Només podem ser empàtics quan tenim experiències d'empatia", ha apuntat.

Per Vallory, és important veure que hi ha limitacions a l'hora d'adquirir el coneixement a través de la veu i la paraula, que és com està enfocat el sistema educatiu. Per això és necessari "transformar la concepció de què és coneixement i com l'adquirim". En aquest sentit, ha fet una crítica al model d'intel·lectualitat. "L'escola està enfocada des d'una lògica selectiva. Qui té capacitat d'interactuar amb allò intel·lectual és bo i qui no, no".

És a dir, Vallory opina que una persona que sap dir moltes obres d'un autor de memòria ja és considerada culta, però "potser no sap fer una truita". Encara més, segons ell, "acotam la cultura a un camp determinat" i "tota la resta es consideren coses de baix nivell". Vallory ha fet una crida per focalitzar l'educació a la practicitat: "El que dona sentit a l'experiència és respondre a situacions reals millor que a les que ens han precedit", i per això l'educació hauria de tenir uns mecanismes oportuns per fer-ho possible.

Empoderament

"A la pràctica, feim que hi hagi uns infants que creuen que no són capaços"

Vallory creu que la funció de l'educació hauria de ser empoderar. És a dir, donar capacitat a una persona perquè doni respostes, donar-li capacitats perquè sigui "un agent autònom". Els infants han de desenvolupar, en aquest sentit, un projecte de vida "amb sentit i dignitat" perquè es puguin "donar respostes millors als reptes socials que les que nosaltres hem estat capaços de donar".

També ha destacat que és una "obligació de tota la societat" garantir que puguin aflorar les competències de tots i cadascun dels infants. "A la pràctica, feim que hi hagi uns infants que creuen que no són capaços i ningú els diu que qui no és capaç és el sistema".

Aprenentatge

"Com més reals són les experiències, més sentit té l'aprenentatge"

"Per què partim de la base que tots els infants són iguals?". Amb aquesta pregunta, Vallory ha encetat el meló de la quarta qüestió, l'aprenentatge. En aquesta línia, ha apuntat a generar connexions entre disciplines i veure que "com més reals són les experiències més sentit té l'aprenentatge".

Per altra banda, ha reivindicat deixar de demanar a un infant què vol ser de gran i demanar-li, en canvi, quins problemes li agradaria resoldre.

Recupera l'entrevista de Carles Capdevila a Eduard Vallory (10/7/16)

Tecnologia

"Parlar de canvi tecnològic significa replantejar el propòsit de l'educació"

"Si el coneixement és el sentit que donam a l'experiència, què feim en un entorn de canvi tecnològic exponencial?", s'ha preguntat Vallory. Oblidam que fa dues dècades poca gent tenia mòbil, però que ara els reptes de la tecnologia s'han traslladat a la vida.

"Parlar de canvi tecnològic significa replantejar el propòsit de l'educació", és a dir, com donar resposta a la transformació de l'entorn en què vivim. "Com donar sentit a l'experiència si gairebé no tenim temps de tenir experiència per donar-hi sentit?", ha especificat.

Societat

"Molt poca gent creu que l'educació sigui un instrument que possibiliti canviar la societat"

I de la tecnologia, Vallory ha posat el focus a la societat. Contundent, ha recordat que "un gran problema que tenim és que molt poca gent creu que l'educació sigui un instrument que possibiliti canviar la societat". És a dir, no es veu com un element clau en la transformació per avançar-nos als reptes que vindran.

EDICIÓ PAPER 17/03/2019

Consultar aquesta edició en PDF