Expedient

El Consell digué que aquest traçat era 'il·legal'

El Consell de Mallorca ha estat una de les administracions competents més crítiques amb la tramitació del projecte, segons recull l'expedient. La institució insular al·legà que "el traçat afecta el LIC de l'Albufera, fet que està prohibit pel Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears". Amb tot, la promotora respongué que el projecte estava "adaptat" a la revisió de l'anomenat Pla Director. Per la seva banda, la Direcció General de Biodiversitat avisà que la iniciativa "pot suposar una pèrdua i deterirament d'alzinars", a més de "repercussions significatives sobre les espècies i hàbitats d'interès comunitari".

Quant a la seguretat de la instal·lació, la Direcció General de Benestar Social advertí que el projecte "no ha tingut en compte l'existència de l'Hospital Comarcal d'Inca", per això consideren necessari que el gasoducte s'allunyi, perquè no es produeixi cap incidència en cas de desastre i es pugui assegurar que no s'hagi d'interrompre la carretera Ma-3240 durant l'execució de les obres. Endesa defensa la seguretat de la iniciativa.