TRIBUNALS

Antonio Alemany, condemnat a tornar 174.000 euros al Govern

El periodista no justificà adequadament la subvenció que rebé per la seva Agència de Notícies

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha desestimat el recurs interposat per l' Agència Balear de Notícies d'Antonio Alemany contra el Govern balear i el periodista haurà de tornar 174.554 euros d'una subvenció que li atorgaren. Segons la Sala, es tracta del reintegrament de subvencions per incompliment dels requisits o condicions establertes en concedir-les o atorgar-les, per no haver complit la finalitat per a allò que es concediren. 

En la sentència queda clar que la comprovació administrativa de l'incompliment basta per acordar la devolució del que es va percebre. Alemany tenia l'obligació de justificar l'aplicació del fons percebut i no ho va fer. El tribunal que ha examinat les sentències dictades i tot el material probatori que ha tingut a l'abast i practicat, més tota la testifical, conclou que "el reintegrament escau conforme al que es preveu als articles 33 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre"

Aquestes normes autonòmiques es refereixen a la base de dades de subvencions, publicitat i registre de sol·licituds d'ajudes, com també a la gestió, avaluació i control de les subvencions. És per això que la resolució de la Sala Contenciosa del TSJIB suposa la condemna de l'Agència Balear de Notícies a pagar al Govern per "mancança o inadequada justificació" dels doblers que va rebre. 

Els magistrats no entren en quina era la finalitat de la subvenció, si era o no per la creació de l'Agència de Notícies; únicament estudia si és correcte l'acord de reintegrament de part de la subvenció atorgada en funció de les factures presentades, que unes justifica i altres no, i el compliment de les obligacions derivades de la percepció econòmica. 

Alemany fou condemnat, en el primer judici del cas Palma Arena, a 2 anys i 3 mesos de presó per delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document mercantil i entrà a la presó. Durant el judici, s'assegué a la banqueta al costat de l'expresident del Govern balear Jaume Matas, a qui el periodista escrivia els discursos i qui també va ser condemnat per haver-lo beneficiat. 

El Govern que presidia José Ramón Bauzá fou qui demanà el retorn de part d'aquesta subvenció que rebé Alemany, tenint en compte la sentència de l' Audiència Provincial que condemnava tant el periodista com Jaume Matas i en la qual quedà provat el desviament de doblers públics.

EDICIÓ PAPER 29/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF