Seguretat Vial
Suplements 28/09/2023

Les autocaravanes hauran de continuar complint l'ordenança municipal per aparcar

La DGT aclareix l'àmbit d'aplicació de la normativa per esvair dubtes

3 min
Les autocaravanes hauran de seguir complint l'ordenança municipal a l'hora d'aparcar

Ara fa unes setmanes publicàvem que la DGT havia actualitzat la instrucció PROT 2023/14 indicant que qualsevol autocaravana o camper podia aparcar on volgués sense cap més limitació que la de l'espai que ocupa el seu vehicle, perquè, segons recull la norma, estacionar no és acampar. Doncs bé, segons la darrera informació que hem pogut conèixer de la mà del mateix autor de la instrucció, a efectes pràctics aquesta norma és una guia que pretén aclarir quines són les diferències entre aparcar i acampar, però correspon a cada municipi decidir si permet l'estacionament i la pernocta d'autocaravanes o no. I, per tant, és competència dels municipis sancionar les autocaravanes que consideri que estan indegudament estacionades.

La interpretació correcta

En una entrevista publicada al podcast InSedentarios, el cap de la Unitat de Normativa de la direcció general de Turisme i autor de la instrucció PROT 2023/14, Francisco de las Alas Pumariño, ha detallat específicament quina és la interpretació correcta del text. Segons afirma De las Alas, "l'article 7 de la Llei de Seguretat Viària diu que correspon als ajuntaments la regulació de l'estacionament", de manera que la instrucció aprovada per la DGT és tan sols “un instrument de caràcter organitzatiu que va dirigit als agents de la Guàrdia Civil de Trànsit”.

Els caravanistes hauran de consultar les ordenances municipals per aparcar

La bona notícia per als caravanistes és que la instrucció ha volgut equiparar el concepte d'aparcament entre turismes i autocaravanes, de manera que especifica que "les autocaravanes poden efectuar les maniobres de parada i estacionament en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle". A més, la DGT indica que en cap cas les ordenances municipals poden "oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb els preceptes d'aquest reglament". Per tant, el que recull aquesta nova norma és el que, en teoria, haurien de recollir tots i cadascun dels municipis del territori espanyol.

A la mateixa entrevista a InSedentarios, De las Alas ha explicat que en cas que algun usuari d'aquests vehicles cregui que s'han vulnerat els seus drets ha de “posar-ho en coneixement de l'autoritat municipal i sol·licitar la rectificació del senyal i, en cas que no se n'atengui la reclamació, haurà d'acudir a la jurisprudència i presentar un contenciós administratiu”.

Mentre la normativa no s'actualitzi, cada municipi determinarà si es pot o no estacionar amb una autocarava o 'camper'

La senyalització antiga, un problema evident

Un dels problemes principals que pateixen els usuaris d'autocaravanes o campers és que cada municipi té la seva regulació pròpia i, a més, en molts casos la senyalització que hauria de recollir si està permès l'estacionament o no està fora de normativa. En aquest sentit, De las Alas explica que l'article 163 del Reglament General de Circulació “preveu poder instal·lar panells complementaris per a determinats vehicles”, però en aquest article no es parla específicament d'aquest tipus de vehicles.

Per tant, tot sembla indicar que els conductors d'autocaravanes o campers hauran de continuar atents a la regulació municipal a l'hora d'estacionar els seus vehicles, com a mínim fins que es desenvolupi una normativa més específica que es pugui aplicar de forma general a tot el territori. Això sí, la instrucció PROT 2023/14 continua sent molt clara pel que fa als requisits que han de complir les autocaravanes a l'hora d'aparcar: que el vehicle amb el motor aturat només estigui en contacte amb el terra a través de les rodes, que no ocupi més superfície que la que requereix tancat i que no emeti cap mena de fluids o sorolls a l'exterior.

stats