Societat 07/06/2024

Selectivitat 2024 per asignatures: els exàmens d'anys anteriors per repassar

Us oferim 72 proves de la PBAU per temes en PDF per ajudar-vos a estudiar

4 min
Un alumne amb un exàmen de la selectivitat

PalmaTal vegada un cop acabada la fase d'estudi, la millor manera de preparar-se per a Selectivitat és fer i revisar els exàmens dels anys anteriors. Tot i que les preguntes són, habitualment, completament diferents, professors i alumnes que han fet les proves PBAU els darrers anys coincideixen que fer exàmens amb una estructura pràcticament idèntica ajuda molt a preparar-se pel que vindrà els pròxims dies. A partir del pròxim dimarts, 11 de juny, els estudiants de les Illes Balears s'examinaran de les matèries que han estudiat durant el Batxillerat i per això us oferim exemplars dels exàmens dels anys anteriors per facilitar el darrer repàs. A més d'una breu explicació de cada prova, trobareu els PDF de les proves des del 2021 fins a enguany. Cal recordar que els estudiants disposaran d'una hora i mitja per fer cada prova.

Exàmens de Català

Aquest examen es divideix en quatre parts: compressió, redacció de textos, qüestions lingüístiques específiques i preguntes sobre llengua i literatura catalana. La prova valorarà, a més de la part teòrica de l'assignatura, la capacitat de l'estudiant per comprendre, analitzar i reproduir textos.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Exàmens d'Anglès

Igual que en el cas del català, s'avaluarà la comprensió lectora i escrita de l'alumne i la seva capacitat d'expressió en aquesta llengua. A la convocatòria d'enguany els alumnes de les Illes Balears hauran d'elaborar un text d'entre 125 i 150 paraules d'un tema marcat a escollir entre tres.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Exàmens de Castellà

El format i estructura és exactament igual que el de llengua catalana. Tindrà una part teòrica i una part pràctica. A la part teòrica els alumnes hauran de respondre diverses preguntes sobre el temari de llengua i literatura castellana estudiat al Batxillerat, mentre que a la pràctica hauran de demostrar les seves habilitats en l'expressió escrita, comprensió lectora i el coneixement de la gramàtica (mitjançant qüestions lingüístiques específiques).

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Grec

Cada examen oferirà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una. L’examen inclourà tots els blocs de continguts i els criteris d'avaluació. A cada una de les opcions, les preguntes es distribuiran segons la ponderació següent: analitzar sintàcticament un text grec –de quatre o cinc línies– utilitzant diccionari (40%), apèndix gramatical (30%) i traduir el text (30%).

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen d'Història d'Espanya

La prova té un contingut i format purament teòric. En l'examen, l'alumne haurà de contestar un seguit de preguntes sobre la història i els esdeveniments més importants i rellevants de la història de l'Estat.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Aquest examen té sis preguntes de les quals els estudiants de les Illes Balears hauran de seleccionar quatre. Un dels elements clau per fer aquesta prova és tenir clar què han d'explicar i justificar totes les respostes. S'ha de detallar tot el procés que s'ha duit a terme per arribar a la resposta final.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Matemàtiques

El format i estructura de l'examen és exactament el mateix que el de les matemàtiques aplicades a les ciències socials. És tan important el raonament que ha fet l'alumne per extreure el resultat final com la xifra que surti d'aquest. Per tant, és imprescindible plasmar tot el procediment matemàtic que s'ha duit a terme.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Filosofia

En aquesta prova els estudiants de les Illes Balears tindran dos textos de filòsofs dels quals hauran de triar-ne un. A partir d'aquí hauran de fer un comentari de text guiat responent a una bateria de preguntes que requereixen la reflexió i opinió de l'alumne i la demostració dels coneixements teòrics adquirits durant el curs escolar.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Biologia

L'examen constarà de quatre preguntes de diferent puntuació: dues valdran tres punts i dues, dos. A més, cal recordar que dins cada pregunta hi pot haver subpreguntes relacionades amb el mateix tema. En aquest examen l'alumnat de les Illes Balears haurà de demostrar el coneixement teòrics adquirits en la matèria durant el batxillerat.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Química

En aquest examen l'estudiant tindrà l'oportunitat de descartar dues preguntes. De les sis que trobarà a la prova, n'haurà de contestar quatre. Les preguntes tindran dos apartats i en ells hi haurà exercicis teòrics i pràctics.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen de Llatí

La prova de llatí també ofereix a l'estudiant diferents opcions entre les quals n'haurà de seleccionar algunes i descartar-ne d'altres. En l'examen s'avaluaran els coneixements lingüístics i culturals sobre la literatura llatina i també tindrà una part pràctica on els estudiants de les Illes Balears hauran de traduir un text.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

Examen d'Història de l'art

Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una. Un cop seleccionat el model, haurà de respondre a una part pràctica (amb un comentari de text) i una part teòrica.

Convocatòria juliol 2023

Convocatòria juny 2023

Convocatòria juliol 2022

Convocatòria juny 2022

Convocatòria juliol 2021

Convocatòria juny 2021

stats