Societat 26/11/2022

El desenvolupament urbà fins ara

Els darrers anys, l’evolució de la ciutat ha estat marcada per les dues grans crisis: la crisi financera que va esclatar el 2008 i la crisi de la covid-19 des del març de 2020

Palma XXI
1 min
Cartografia digitalitzada de la Carta Històrica de l’any 2015, amb la imatge aèria de 2021 de fons.

PalmaDes de la ‘gran recessió’ del 2008, el municipi de Palma ha experimentat molt poques modificacions pel que fa a infraestructures i noves edificacions. La crisi que travessava el país va quedar reflectida en el creixement de totes les ciutats espanyoles de la mateixa manera que a Palma. Tot i això, la població continuà augmentant: l’any 2010 Palma tenia 404.681 habitants.

De les edificacions existents se n’ampliaren algunes, però n’hi hagué molt poques de nova construcció (per exemple, a la urbanització de Son Vida). En relació amb les obres públiques, destaquen l’última reforma de la murada de Palma i la construcció del Palau de Congressos, que suposà una modificació de la via marítima en la seva entrada a la ciutat.

La principal construcció pública fou l’Hospital Universitari Son Espases, que dugué associat l’abandonament de l’antic hospital Son Dureta. Les obres s’iniciaren el 2007, però no fou fins al 2010 quan començà la seva activitat assistencial i es donaren per transferits tots els usos de l’antic hospital.

Quant a les modificacions dels eixos viaris existents, destaca l’ampliació d’alguna de les rotondes. Veim com es va construint una segona línia de rotondes cap a l’interior del municipi, que anirien donant forma a una segona circumval·lació interior de la ciutat.

Al port de Palma, es feren nous pantalans i se n’ampliaren alguns que ja existien.

stats