PALMA
Societat 24/02/2018

Cort promou el treball en xarxa a 11 barris per millorar la qualitat de vida

L’Ajuntament de Palma hi envia tècnics per crear noves plataformes

Lluís Felipe Lorenzo
3 min
Cort promou el treball en xarxa a 11 barris per millorar la qualitat de vida

PalmaL’Ajuntament de Palma promou el treball en xarxa a 11 barriades per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i reduir-ne el risc d’exclusió social. El Centre de Serveis Socials Comunitaris Bàsics, situat al carrer de la Mimosa, és el punt neuràlgic de l’acció, des d’on diferents professionals prenen el pols dels barris de la Indioteria, Són Rullan, Verge de Lluc, Son Cladera, el Viver, el Rafal Nou, el Rafal Vell, Son Fortesa Nord i, des de fa poc, també l’Estadi Balear.

Segons l’Ajuntament de Palma, “un equip de professionals de diferents àmbits que inclou psicòlegs, educadors socials, treballadors socials, etcètera, pren el pols a la població d’aquestes barriades trepitjant-ne els carrers i les places, entrant en contacte amb diferents col·lectius -infants, joves, adults, dones- parlant amb les associacions i les entitats i connectant-les amb l’Ajuntament”.

La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, indica que l’actuació “té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels barris i és l’essència del treball comunitari, una filosofia del treball social”.

Segons testimonis aportats pels serveis municipals, “si una persona és coherent amb el seu espai té més benestar; el treball social té un efecte multiplicador que permet incidir més en la prevenció”, explica Rosa González, cap de sector del CSSCB Est.

González manté que “en el treball comunitari és fonamental conèixer la idiosincràsia del barri. S’ha de saber com es mou un barri, què fan les associacions, quins són els grups d’edat (infància, joventut, tercera edat), quines necessitats tenen. Intentam que treballin de manera conjunta”.

Verge de Lluc

A Verge de Lluc el treball comunitari té com a exponent màxim la plataforma Taula d’Entitats Fent Pinya, que aglutina APIMAS, l’Associació de Veïns Verge de Lluc, Càritas, Llar Reina Sofia i, així, fins a 13 entitats, que ha servit per dur a terme un diagnòstic de les necessitats del barri, crear un catàleg de recursos i activitats i dur a terme un seguit d’iniciatives que tenen la intenció de sumar.

Segons l’Ajuntament, “vàrem observar que aVerge de Lluc hi havia una gran afició per la petanca i vàrem reunir els joves i els vells de la Llar Reina Sofia per fer pinya al voltant d’aquesta activitat”. A més, a Verge de Lluc s’han pogut canalitzar diverses reivindicacions: una ciberaula, el centre de salut, la rehabilitació dels habitatges, una biblioteca i un espai obert. Engany, a més, s’ha posat en marxa un taller de cuina amb gent de diferents orígens.

“És un treball silenciós, les activitats que engegam o que fomentam són eines per cohesionar el barri i detectar situacions que podem prevenir i en les quals podem intervenir”, explica l’Ajuntament aportant el testimoni de Cristòfol Bordoy, un dels treballadors socials que reconeixen que a través d’activitats com la risoteràpia o el ball , entre d’altres, detecten una multitud de situacions en les quals els Serveis Socials han d’intervenir i oferir ajuda. “Un dels grans objectius és evitar que hi hagi gent aïllada. Es crea una relació personal amb la població que ajuda a trencar barreres. Al final, no et veuen només com un professional sinó com algú a qui poden acudir”, comenta el professional.

A Son Cladera, l’Ajuntament indica que s’aplica la mateixa filosofia. “Per començar a treballar feimuna enquesta. És un barri molt diferent als residents del qual els agrada estar al carrer i a les places”, explica l’educadora social Maria José Sierra, també aportada com a testimoni per l’Ajuntament. Una de les eines que han donat més bon resultat és el catàleg d’activitats, que permet saber quines activitats es duen a terme i engegar-ne algunes en funció de les necessitats i les inquietuds de la gent del barri. A Son Cladera, a més, s’han fet rituals algunes festes com la xocolatada, la fireta de la taula al maig o l’exposició de ball. No fa gaire, a més, es va engegar una xerrada sobre sexualitat per als més joves i es va presentar un projecte per obrir un casal juvenil mitjançant els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Palma.

Pere Garau

L’Ajuntament de Palma vol estrendre ara aquest model d’intervenció a Pere Garau. Segons la coordinadora general de Benestar i Drets Socials, Catalina Trobat, l’objectiu principal és fomentar la participació ciutadana intervenint en la resolució dels problemes dels veïns. Trobat relaciona l’inici d’aquest model de participació amb els moviments participatius de principi del segle XXI, inspirats en la democràcia participativa, però indica que s’ha aprofundit en la resolució dels problemes.

stats