Els alumnes illencs superen per primer pic la mitjana estatal en matemàtiques a les proves PISA

La important caiguda de puntuació d'altres comunitats i el manteniment de les Illes fa obtenir aquests resultats

L'informe PISA, el programa internacional per a l'avaluació de les competències de l'alumnat de 15 anys, assenyala que per primera vegada els alumnes de les Illes Balears, amb 483 punts –set més que a la darrera edició– s'ubiquen per damunt de la mitjana estatal en matemàtiques. La puntuació mitjana espanyola en aquesta matèria és de 481 punts, cinc menys que en l'última edició, del 2015. A la Unió Europea la mitjana de matemàtiques és de 489 punts. Cal assenyalar que Espanya ha empitjorat el seus resultats en general i ha registrat un estancament en els resultats i un retrocés significatiu amb relació a l'assoliment del coneixement científic. 

Balears, en competències científiques, segons l'informe PISA 2018, no arriba per un punt a la mitjana estatal, de 483 punts. Com s'ha assenyalat abans, els alumnes espanyols, en ciències, han obtingut uns resultats molt dolents; de fet, els pitjors resultats des de l'any 2000, amb 483 punts de mitjana, 13 punts menys que en 2015.

Les dades del nivell de lectura dels estudiants espanyols no s’inclouen en l'informe PISA, perquè podrien haver estat falsejades, ja que l'OCDE va detectar un possible frau en les proves de comprensió lectora. Els informes PISA es fan cada tres anys sobre una mostra representativa de la població total de l'alumnat de 15 anys en totes les comunitats autònomes. La majoria d'estudiants cursen quart d'ESO.

Balears, la segona comunitat que més baixa en repetidors

Entre el 2012 i el 2018 la taxa d'alumnat que ha repetit curs ha descendit a totes les comunitats autònomes. Els majors descensos es veuen a les comunitats de Múrcia (-10 punts percentuals), Extremadura i les Illes Balears (-9 punts percentuals). Al País Basc i La Rioja, amb un descens de 2 punts, i a Astúries, amb 1 punt, és on es registren els menors descensos. Aquestes xifres han estat valorades de manera positiva pel conseller Martí March al Parlament, qui ha destacat la davallada de repetidors  tan significativa que s'ha produït els darrers tres anys, més pronunciada que la de Múrcia. És en aquest sentit que March assenyala que "som la comunitat autònoma que més aviat redueix el percentatge d'alumnat que repeteix curs".

Bretxa de gènere

En matemàtiques, la mitjana dels països de l'OCDE va ser de 5 punts a favor dels al·lots. A Balears, també els resultats dels al·lots són superiors que els de les al·lotes, i la diferència és encara més marcada, d'entre 10 i 15 punts. Unes diferències que a més de a l'arxipèlag balear també s'observen a Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Cantàbria i la Rioja. A la resta de l'Estat i a les ciutats de Ceuta i Melilla no s'aprecien diferències significatives entre els estudiants i les estudiants de 15 anys. En l'avaluació de ciències, la bretxa de gènere en el rendiment mitjà el 2018 és inferior a la que s'ha observat en matemàtiques. En la mitjana dels països de l'OCDE, les al·lotes varen superar els al·lots en ciències en 2 punts. A les Illes les diferències no són remarcables.

Alumnat estranger

En la mitjana de països de l'OCDE, els estudiants migrants obtenen 39 punts menys en matemàtiques que els nadius, i a Espanya aquesta diferència és de 40 punts, prou similar. El conseller March ha posat en relleu que a les Illes, la segona comunitat que té el percentatge més alt d'alumnat estranger, la diferència entre migrants i nadius és de 30 punts, és a dir, 10 punts menys que la mitjana estatal i 9 punts menys que l'OCDE. Segons s'assenyala a l'informe PISA 2018, les Illes Balears, amb un 18,0% d'alumnat estranger, és la segona comunitat, darrere Madrid, amb un 19,7%.

Evolució a les proves

En els darrers tres anys, segons els resultats d'aquest estudi realitzat pel Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA), matemàtiques és la competència en què l'alumnat illenc demostra una millora més significativa. Cal recordar que a l'informe PISA del 2015 es constatà una millora de només un punt, de 475 a 476, i en aquest darrer informe Balears fa una passa important, amb un creixement de set punts, fins a arribar als 483 punts. En relació amb la competència científica, la millora del 2013 al 2015 va ser de dos punts, dels 483 als 485, i en aquesta edició es constata una caiguda de tres punts.

En totes dues disciplines, l'informe PISA 2018 registra que la mitjana dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) és de 489 punts, mentre que fa tres anys els resultats varen ser de 493 punts en lectura i ciències i de 490 en matemàtiques. L'informe es va realitzar l'any 2015 sobre una mostra de 37.205 alumnes de 980 centres. Segons la informació del darrer informe, la mostra es manté en xifres similars, uns 1.000 centres educatius i més de 35.000 estudiants.

 

EDICIÓ PAPER 01/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF