Menorca aprova el Pla de residus 2019-2025, que destina 34,5 milions d'euros a inversió

El pla exigeix la recollida selectiva a particulars, activitats comercials i empresarials

El Consell de Menorca ha aprovat inicialment el nou Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos, un document que estableix els mecanismes de gestió i tractament de residus, així com la previsió de les infraestructures i els equipaments necessaris per a l’illa. El pla inclou les actuacions que s'han de fer entre el 2019 i el 2025, i representa una inversió de més de 34,5 milions d’euros, un 57,2% dels quals són inversions que actualment ja s'estan executant i que no generen un increment de la inversió actual.

El Pla de residus exigeix la recollida selectiva a particulars, activitats comercials i empresarials. També obliga a separar l’origen dels residus, com a mínim paper i cartró, metall, plàstics, vidre, matèria orgànica compostable, restes de poda, tèxtils i olis vegetals. Es proposen dos sistemes de recollida selectiva, un primer porta per porta, mitjançant l’establiment d’un calendari per a cada fracció, i un segon en àrees d’aportació, que consisteix en la instal·lació de grups de contenidors per a cadascun dels orígens del residu. Els usuaris hauran de pagar, en qualsevol dels dos sistemes, en funció del volum de residus generat i la seva participació en la recollida selectiva.

A més, el Pla de residus de Menorca inclou la gestió i el tractament de residus no perillosos i perillosos d’origen domèstic que es gestionen a través de la xarxa de deixalleria. D’altra banda, preveu la millora de les instal·lacions amb la construcció d'una estació de transferència per a residus domèstics a Ciutadella, i incloent a l’àrea de gestió de Milà una reforma integral de la planta de tractament mecànic i biològic, un forn incinerador d’animals morts amb un sistema de retorn de cendres, una planta de generació de biogàs, i, finalment, preveu que les superfícies dels abocadors clausurats de Milà I i Milà II s’aprofitin per a la instal·lació de dues plantes de generació fotovoltaica.

EDICIÓ PAPER 14/12/2019

Consultar aquesta edició en PDF