Publicitat
Publicitat

CGT presenta una demanda col·lectiva contra l'ERO d'extinció de Radiotelevisió Valenciana

El sindicat ha formalitzat la seva denúncia a l'Audiència Nacional perquè assegura que no hi ha cap raó objectiva que justifiqui l'ERO

El sindicat CGT ha presentat una demanda col·lectiva en l'Audiència Nacional contra l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que extingeix els contractes de la totalitat de la plantilla de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Segons consta en la demanda, facilitada a EFE per aquest sindicat, es demana la nul·litat de l'extinció dels contractes, la readmissió dels empleats i l'abonament de salaris de tramitació sobre la base de la inconstitucionalitat de la llei que va avalar el tancament de l'ens públic i altres criteris.

CGT va ser l'únic dels sis sindicats presents en el comitè d'empresa de RTVV que va votar en contra de l'acord aconseguit amb l'empresa el passat 23 de març sobre aquest ERO, que contempla indemnitzacions de 35 dies amb un màxim de 30 mensualitats pels més de 1.600 treballadors de la cadena pública.

En primer lloc s'al·ludeix a la suposada inconstitucionalitat de la Llei 4/2013 de la Generalitat Valenciana per impedir l'exercici de drets fonamentals i per tenir com a efecte pràctic l'incompliment d'una sentència judicial ferma, com va ser la que va declarar nul el primer ERO aprovat a l'agost de 2012 i que va fer al carrer uns 1.000 treballadors. El sindicat recorda que contra aquesta norma es va presentar un recurs d'inconstitucionalitat, admès a tràmit i pendent de resolució.

Així mateix, es qüestiona la "força major" com a motiu d'extinció dels contractes, ja que aquesta fórmula solament pot ser causa legal prèvia constatació de l'autoritat laboral, segons consta en la sentència.

"No es discuteix la capacitat de la Generalitat per decidir l'extinció de contractes de treball en entitats dependents, ni molt menys plasmar aquesta decisió en una llei, però no pot determinar de forma unilateral l'existència de la causa justa per acomiadar sense que l'autoritat judicial pugui revisar aquesta manifestació", afegeix el referit text.

La demanda qüestiona a més l'extinció de la personalitat jurídica de l'empresa com a causa de l'acomiadament col·lectiu perquè "seria tant com donar carta de naturalesa a la mera voluntat o conveniència empresarial de dissoldre's com a persona jurídica com a causa hàbil per extingir les relacions laborals dels treballadors".

També es considera que RTVV no es troba en una situació econòmica que justifiqui l'acomiadament col·lectiu després que la Generalitat Valenciana assumís el deute de l'antic ens públic.

Segons CGT, tampoc s'ha demostrat la necessitat d'amortitzar llocs de treball, s'ha comès un frau per la promoció d'un nou ERO sense haver readmès als treballadors i s'incompleixen els requisits propis d'un acomiadament col·lectiu en l'Administració.