Part Forana 28/05/2023

Una llista electoral de malnoms per a Caimari

Clapat, de ses Figueroles, Quic, Verano, Punxa... així són coneguts els integrants de la candidatura independent del nucli de Selva

2 min
La candidatura Feim Caimari ha optat per incloure a les paperetes els malnoms dels seus candidats

PalmaAls pobles petits els llinatges es repeteixen i la gent és més coneguda pel malnom que no pel nom que apareix a la documentació oficial. És per aquest motiu que les paperetes de la candidatura independent Feim Caimari, que concorre a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Selva, inclou els malnoms de la majoria dels 11 candidats i els sis suplents de la llista. Així, devora el nom de Maria Antònia Garau Mairata, hi apareix des Forn entre parèntisis; devora Magdalena Garau Jaume, de sa Plaça; devora Pau Sánchez Bernat, de ses Roques; devora Josep Soler Rotger, de Can Verano...

Caimari no és entitat local menor, sinó llogaret del municipi de Selva. Per tant, el habitants de qualsevol dels altres nuclis del terme (Selva vila, Moscari, Biniamar i Binibona) també poden decantar-se per aquesta opció política constuïda en agrupació d'electors. La inclusió dels malnoms en les paperetes aquest diumenge ha sorprès més a la gent dels altres pobles del municipi que no els caimariencs. Perquè aquesta és la manera habitual de referir-se als veïns convertits ara en candidats electorals.

Altres malnoms inclosos a la llista electoral són de sa Bodega i de Son Sastre, de ses Figueroles, de ca ses Solles, Quic, Reieta, Grosset, d'ets Horts, Com, Clapat, Calet, Punxa, des Forn...

Tot i que no és habitual, la inclusió de malnoms en paperetes electorals és una pràctica permesa. De fet, no només se n'inclouen a les paperetes municipals, sinó que també n'hi pot haver a les autonòmiques o insulars. Aquest és el cas de la llista de Més per Mallorca al Parlament, que inclou els candidats Joan Josep Mas Tugores, més conegut amb el malnom de Collet, i de Mateu Matas Ordinas, a qui anomenen Xurí.

Amb poc més de 800 habitants, tots els censats a Caimari voten en una única mesa electoral d'un sol col·legi, que es troba situat a l'església Vella, que a la vegada fa de centre cívic.

Amb un padró de més de 4.000 habitants, el ple de l'Ajuntament de Selva està conformat per 11 regidors. En aquesta legislatura Joan Rotger (PP) n'ha estat el batle gràcies a la majoria assolida pel seu partit. La candidatura Feim Caimari aspira a arreplegar la majoria dels vots del cens electoral del nucli. "Pensam que estam a les portes d'aconseguir el segon regidor. En tenim moltes d'esperances, però fins que no arribi avui vespre no ho sabrem. Dins Caimari, creim que la gent es decantarà per nosaltres de manera majoritària. Però per arribar a fer-ne dos, és possible que hàgim de rapinyar qualque vot dins els pobles de Moscari, Biniamar o de Selva mateix", explica aquest diumenge Magdalena de sa Plaça, candidata número dos de la llista.

Totes les persones censades a Caimari voten en una sol col·legi electoral, integrat per just una única mesa, que es troba a l'església Vella del poble, que a la vegada és el centre sociocultural del poble.

Persones entreni surten de l'església Vella de Caimari, per votar.
stats