Economia
Part Forana 02/01/2023

Deià cobrarà un recàrrec del 50% en l'IBI als propietaris de 200 habitatges desocupats

Un de cada quatre immobles d'ús residencial està deshabitat permanentment

2 min
El registra municipal comptabilitza en 196 els habitatges desocupats a Deià.

PalmaDeià cobrarà un recàrrec del 50% en l'Impost de Béns Immobles (IBI) als propietaris dels habitatges que estan desocupats de manera permanent. L'Ajuntament ha elaborat un registre municipal on s'identifiquen al municipi un total de 196 immobles on no hi ha ningú empadronat, no figura cap llicència d'activitat econòmica o no consta cap indici d'ocupació. Això suposa que els propietaris d'aquests habitatges hauran de pagar un 50% addicional en la seva factura de l'IBI.

Al municipi hi ha censats un total de 711 cases i, d'aquestes, són 196 les desocupades de manera permanent. La xifra posa de manifest que un de cada quatre habitatges de Deià està desocupat. De totes maneres, el batle, Lluís Apesteguia, ha remarcat que "es tracta d'una llista provisional" i espera que "molts de propietaris al·leguin".

La nova normativa es va aprovar el passat mes de juny, però fins ara no s'aplicava, ja que per poder-ho fer l'Ajuntament ha hagut d'elaborar primer el cens dels habitatges a què afecta. El recàrrec entrarà en vigor i es cobrarà a tots els propietaris dels immobles que figuren en aquesta llista en el cas que cap propietari al·legui. Tal com indica l'ordenança, els propietaris tenen 15 dies per recórrer contra la llista un cop hagin rebut la notificació per part de l'Ajuntament.

Apesteguia, ha explicat que la mesura és per incentivar als propietaris a posar els habitatges a disposició de la gent que els vulgui ocupar, ja que a Deià hi ha manca d'habitatge, tot i haver-hi més cases que gent empadronada. Apesteguia també ha remarcat que amb la iniciativa s'augmentarà la recaptació i "aquests doblers extra es destinaran a facilitar l'accés a l'habitatge".

Quins habitatges afecta?

La normativa, recollida en una ordenança aprovada per unanimitat, afecta aquelles edificacions en sòl urbà aptes per a l'ús com a habitatge i desallotjades durant almenys dos anys sense que hi hagi causa justificativa. Això no obstant, l'ordenança recull una sèrie de situacions que justificaran poder tenir un habitatge desocupat i no haver de pagar el recàrrec.

En concret, les excepcions són 10: el trasllat fora de l'immoble per raons laborals; el canvi de domicili a causa d'una situació de dependència; l'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població; que l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució; que l'habitatge hagi de ser rehabilitat, o que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars, entre altres supòsits recollits a l'ordenança.

Els dos anys de desocupació es començarà a computar a partir de la data en què l'habitatge estigui a disposició del propietari per ser ocupat. En el cas d'habitatges de nova construcció, el propietari disposa de tres mesos a comptar des de la data del certificat final d'obra per ocupar l'immoble.

stats