Sa Pobla, 27è municipi a adherir-se a l'ADT del Consell de Mallorca

Cedeix les competències de disciplina urbanística en sòl rústic

L'Ajuntament de sa Pobla i el Consell de Mallorca han formalitzat l'adhesió del primer a l'Agència de Defensa del Territori (ADT), cosa que suposa la delegació de les competències de disciplina urbanística en sòl rústic. El conveni d'adhesió s'ha signat donant compliment a l'acord municipal que permet alleugerir l'administració local de la càrrega del control de les edificacions a foravila.

Amb sa Pobla, ja són 27 els ajuntaments que opten per cedir l'ordenament jurídic d'urbanisme al Consell, excloent les actuacions en sòl urbà, que continuen en mans municipals.

A partir d'ara, les obres, els usos del sòl i lesactuacions que es desenvolupin en sòl rústic a sa Pobla i que s'ajustin a les condicions que pertoquen en les diferents categories podran ser expedientades per l'agència del Consell de Mallorca.

Es preveu que hi hagi noves incorporacions a l'agència en el propers mesos, una de les quals serà el municipi de Binissalem, segons ha informat el Consell.