OBSERVATORI
Opinió 11/11/2016

2015: mala anyada salarial

2 min

Analista sociolaboralEncara que la metodologia sigui bastant deficient per a comunitats autònomes amb un pes important del treball retribuït estacional (no es consideraran assalariats els treballadors estacionals, ocasionals i discontinus per compte d'altri en l'època de menor activitat que no hagin treballat durant la setmana en què es fa l'enquesta), l'estadística de l'INE 'Decil de salaris de l'ocupació principal. Enquesta de Població Activa (EPA) Any 2015', que s'ha publicat aquest divendres, 11 de novembre, és prou significativa, si més no pel que fa a les tendències.

L'any 2015 va ser un any amb una temporada turística magnífica. Fins i tot, no va ser un mal any per a l'activitat de la construcció (i d'empreses auxiliars) associada a la reforma d'hotels i al sector residencial de luxe. En canvi, no va ser un bon any per als salaris dels illencs.

En aquesta estadística hi ha tres coses especialment rellevants i que no poden ser menystingudes:

  1. La concentració més gran de salaris elevats es dóna al País Basc (46,9% d'assalariats amb salaris per sobre dels 2.136,7 euros mensuals), la Comunitat de Madrid (38,0%) i la Comunitat Foral de Navarra (37,9%). En aquest tram de salaris alts, les comunitats menys representades van ser les Canàries (18,8%), Extremadura (20,3%) i les Illes Balears (22,3%).
  2. El salari mitjà mensual brut del conjunt d'Espanya va ser de 1.893,7 euros, mentre que el de les Illes Balears tot just arribà als 1.747,2 euros. Ens situam, doncs, al furgó de coa del rànquing autonòmic. Som un dels majors contribuents d'ocupació de baix cost a l'Estat.
  3. És significatiu l'ampli ventall de salaris mitjans de les diferents comunitats autònomes. Des dels 2.265,8 euros de Madrid fins als 1.549,9 d'Extremadura. No hauria d'estranyar ningú, ja que, amb models productius tan diferents, difícilment hi haurà una certa igualtat en matèria salarial. Les regions industrials i/o amb forta presència dels aparells administratius de l'Estat tenen sous més alts que les regions amb gran especialització turística o amb forta presència del sector primari. Qui sostingui que tots els espanyols són iguals, o és un ignorant o un manipulador.
stats