TRIBUNA OBERTA
Opinió 30/10/2020

Euroregió Pirineus Mediterrània: cohesionant el nostre futur a la Mediterrània

Antoni Vicens I Vicens
3 min

Director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes BalearsQuan les Illes Balears van agafar la Presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, ja fa més d’un any i mig, ningú s’imaginava que arribaríem al final del nostre mandat amb una situació com la que estam vivint. La pandèmia del covid-19 ha afectat particularment el nostre territori euroregional i ha impactat profundament a la Regió d’Occitània, al Principat de Catalunya i a les Illes Balears, tant en l’àmbit sanitari com en el socioeconòmic.

No obstant això, i malgrat la dificultat del moment, els tres governs hem demostrat una sintonia, complicitat i voluntat de treball comú inigualable, fet que ha permès avançar molt en el nostre projecte i consolidar una àrea mediterrània i europea que parla amb veu pròpia i diferenciada. Fora de tota polèmica política, el nostre projecte de cooperació euroregional ha demostrat, per via empírica, el que significa la solidaritat entre territoris, delimitant una idea d’Europa propera al territori i a la idiosincràsia dels seus ciutadans.

Amb els meus col·legues, respectivament, el vicepresident de la Regió Occitània, Guillaume Cros, i el director d’Afers Europeus i Mediterranis, Alfonso González i Bondia, juntament amb tots els integrants de les cinc comissions de l’Euroregió, la coordinació de la Direcció General de Relacions Exteriors del GOIB i el magnífic equip tècnic de l’Euroregió amb el seu director general, Xavier Bernard, al capdavant, hem posat en marxa amb el temps rècord de dos mesos (fet inèdit en l’àmbit de la cooperació internacional entre tres governs diferents) un fons d’ajut euroregional per afrontar la sortida de la crisi del covid-19.

En aquest context, i per permetre reestructurar el treball euroregional amb urgència, durant la presidència balear es van identificar cinc prioritats per recuperar-nos millor i més ràpid, tot obrint noves perspectives de sortida de la crisi: treballar vers una autosuficiència alimentària entre els nostres tres territoris gràcies a la innovació, ajudar les universitats i els seus estudiants a continuar els estudis a distància amb un nivell formatiu de qualitat malgrat la pandèmia, ajudar al desplegament d’uns projectes d’inserció en el sector del reciclatge tèxtil per a poblacions vulnerables, promoure els professionals del turisme que hagin trobat solucions per adaptar-se a una nova forma de turisme i ajudar els actors culturals –principalment els joves– a presentar productes culturals de qualitat i digitalitzats per fer front a les restriccions de mobilitat.

Alhora, gràcies a l’immens treball de les cinc comissions que formen l’Euroregió i els seus equips, s’ha parlat amb els clústers de les Illes Balears i dels altres territoris per acotar les seves necessitats, s’han fet trobades amb les universitats, amb actors del tercer sector, de medi ambient i de residus, i del món de la cultura, com també amb les agències turístiques regionals amb l’objectiu que el fons d’ajut euroregional respongués, en una situació excepcional com la que vivim, a les necessitats més peremptòries del territori en els diferents àmbits.

Sense abandonar aquesta línia de treball arrelat al territori, també hem establert un diàleg freqüent amb la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions amb l’objectiu diàfan de defensar l’Europa de les Regions. La visió d’una Europa dels territoris, propera i flexible, que permeti ser més resilient davant les crisis i que valori la nostra especificitat mediterrània.

En definitiva, tot i les dificultats, durant aquests quasi dos anys de presidència de les Illes Balears hem reforçat la cohesió del territori euroregional. Nogensmenys, ha estat en la part final del mandat on hem demostrat la maduresa i solidesa d’aquest projecte amb una gran capacitat d’adaptació, tot articulant aquest fons d’ajut euroregional per donar suport a actors socioeconòmics i projectes de cooperació euroregional per valor de 700.000 euros.

Ara, al cancell de la nova presidència de la regió d’Occitània, els tres governs anirem encara més enfora en la nostra unió i treball en comú: reorientarem l’acció de l’Euroregió a llarg termini amb una estratègia ambiciosa per al 2030, que localitzi i alineï grans objectius del territori per tal de progressar en la nostra integració territorial i construir, així, el nostre projecte europeu des de baix. Des d’una casa euroregional autocentrada, més propera als seus ciutadans, més curosa amb la seva cultura i més forta davant l’adversitat.

L’Euroregió actua per a tu!

stats