30/07/2021

31/7: Autonomistes

1 min

Mentre no es demostri el contrari, el Consell de Garanties Estatutàries, el Parlament de Catalunya i el mateix govern de la Generalitat són institucions autonòmiques. Que les defensin i respectin la majoria dels independentistes podria ser una paradoxa, però des del temps de Prat de la Riba el catalanisme ha considerat estratègic aprofitar qualsevol escletxa d’autogovern, encara que en vulgui més (o el vulgui tot). El que sorprèn és el poc que respecten i defensen les institucions autonòmiques aquells que es diuen autonomistes. O constitucionalistes: l’autonomia forma part del marc constitucional. Alguns que es proclamen autonomistes menyspreen o ignoren el que fan o diuen les institucions autonòmiques, com si no tingués cap legitimitat. En aquest sentit, s’ha de reconèixer la coherència del PSC o dels comuns: són autonomistes i defensen les institucions autonòmiques. Però la resta dels que es diuen autonomistes sembla que preferirien que les institucions autonòmiques no existissin o tinguessin un perfil mínim. Podríem dir llavors que a la política catalana hi ha forces independentistes, forces autonomistes i unes altres forces (minoritàries) que tampoc no volen ni l’autonomia. Encara que diguin el contrari, ho demostren amb els fets.