la ciutat envaïda

El call jueu de Jafudà Cresques

Jafudà Cresques va ser -tal vegada- el representant més reconegut de l’escola cartogràfica de Mallorca

Palma es fa ‘eterna’ de la mà dels catalans

La Palma islàmica encara present

La Palma romana gairebé desapareguda

Les ciutats de Palma i Pol·lèntia van ser fundades immediatament després de la conquesta de Mallorca per Quintus Cecilius Metelus

Palma, una ciutat envaïda

La història de la ciutat ha estat marcada per la seva ubicació estratègica al Mediterrani occidental