la ciutat envaïda

Joan March capgira la indústria de Palma

La fàbrica d’adobs químics que posà en marxa a Portopí donava feina a quatre-cents treballadors

La dona i el treball a la Palma dels anys 20

El servei domèstic fou un fenomen que contribuí a l’emigració femenina de la part forana a la capital

La dona treballa al camp i a la indústria

Les dones de Palma aportaven, amb la seva feina, una part considerable del producte econòmic de la ciutat de les primeres dècades del segle XX

Fracassa la creació de l’Institut d’Estudis Superiors de la Dona

L’Ajuntament va aprovar per unanimitat un pressupost de 2.000 pessetes per iniciar la creació de l’Institut

Les dones de Palma ja lluiten per la igualtat

A principi del segle XX les dones de Ciutat estaven encara molt lluny de l’emancipació i la llibertat

L’higienisme va revolucionar Palma

Aquest moviment va ser el principal motiu de la decisió política de l’enderroc de les muralles

Els infants estaran més protegits

Un altre element de gran relleu a començament del segle XX fou l’augment de la valoració de la infància

Palma millora l’esperança de vida

El 1900 era de 42,55 anys, cosa que la situava com la segona capital de província d’Espanya, i el 1930 ja assolia els 53,17 anys

Palma lluita pel benestar social de nivell europeu

Als anys 20, el port de Palma doblava el trànsit navilier que tenia el 1900

Guillem Forteza lidera el regionalisme

Una figura polièdrica: intel·lectual, polític i arquitecte en parts iguals

Neix el regionalisme mallorquí

En la darrera dècada del segle XIX aquesta activitat es començà a renovar a l'illa

March, protagonista de la crisi de subsistències

S’havia convertit en el principal exportador envers els països bel·ligerants, a pesar de la prohibició del govern de l’Estat

March conquista Palma

Afavorit per la crisi del maurisme i de la monarquia espanyola sobre la qual ens hem referit a capítols anteriors, Joan March, el 1918, passa a controlar el Partit Liberal

March també es dedica a la política

Des que s’instal·la a Ciutat a principi dels anys vint, va esdevenir una força emergent que feu trontollar el sistema polític i social d’aquella època, dominada pels mauristes

March controla el comerç marítim

Amb la seva flota va poder fer negocis d’envergadura tant amb els aliats com amb els alemanys

Joan March entra a Palma

La futura Banca March sorgí de la gran quantitat de crèdits concedits per March a petits propietaris que volien incrementar els seus terrenys

Campins modernitza l’Església

Les ganes de canviar la situació decadent a la qual havia abocat la dinàmica política pactada entre els dos grans partits i el rei arribà fins a la passió de l’intel·lectual més rellevant d’aquella època

La Setmana Tràgica fa recular la modernització

Fou la revolta més violenta que va tenir lloc a l’Europa occidental entre finals del segle XIX i el principi de la Primera Guerra Mundial

La xarxa de transports dinamitza Palma

A principis del segle XX, les exportacions de productes transformats del camp tindran també una notable força, la qual cosa farà créixer el sistema industrial mallorquí

La Palma industrial després de la crisi de Cuba

Durant els primers deu anys del segle XX, l’economia va tornar a dinamitzar-se

Els edificis modernistes a Palma

El modernisme vingué de la mà dels primers edificis turístics i d'oci importants, com el Gran Hotel

La fantasia d’una ciutat nova

L’enderrocament de la porta de Santa Margalida era defensat per Eusebi Estada per tal de millorar l’accés i la sortida de la ciutat

Bennàssar lidera la revolució arquitectònica

És impossible descriure en només unes línies el que va representar per a Palma Gaspar Bennàssar

El turisme s’enlaira a Ciutat

Foment del Turisme de Mallorca va ser l’entitat pionera a Espanya de promoció turística

Els primers hotels a Ciutat, de la mà del Modernisme

El 1900, l’illa de Mallorca és famosa a tot Europa i molts viatgers il·lustres la fan popular arreu del món

Neix la ciutat nova

El model de ciutat que es va tenir en compte no va ser el de Barcelona, sinó el de París i el de Viena

Palma toma les murades

El segle XX comença a Palma amb un gran canvi simultani amb l’enderrocament de la murada i l’aprovació del Pla Calvet el 1901

La relació Palma-Barcelona a 1900: cultura i política

La història de les dues ciutats està marcada per un corrent de relacions intens

La relació Palma - Barcelona a 1900: arquitectura i ciutat

La història entre les dues ciutats es remunta en els temps de quan els romans ocupaven els territoris mediterranis occidentals

1900: Comença la vida moderna a Palma

Palma evolucionava extramurs lentament, els edificis a les Avingudes es van començar a construir al voltant de l’estació de tren

< Anterior | 1 | 2 | Següent >