la ciutat envaïda

El projecte modernista de Palma el 1900 (part 1)

A final de segle, Palma continuava sent una ciutat emmurallada dins una illa agrària potent

L’economia de Palma a final del segle XIX i el desastre de Cuba

Palma era a final del segle XIX una ciutat amb una industrialització equiparable a les ciutats més dinàmiques d’Espanya

La vida política a final de segle: una ciutat marcada pel maurisme

Després del fracàs de la Primera República, la vida política de Palma va ser dominada per les forces polítiques de dretes, unes més conservadores i altres més moderades

La ciutat de Palma, republicana per primera vegada

Palma vista pels viatgers del segle XIX

En aquest capítol donarem la paraula a alguns dels viatgers que quedaren fascinats amb la ciutat que trobaren abans d’entrar al segle XX

La reforma liberal transforma Palma

Algunes transformacions importants en la morfologia de Palma durant el segle XIX foren els impactes que les desamortitzacions de Mendizábal (1836) i Madoz (1855) produïren sobre la ciutat

Comença la nova vida municipal

Un record de Palma del segle XIX

El segle XIX inicia el procés modernitzador de la ciutat

Aquest fet afectarà tots els ordres de la vida, impulsat per la industrialització i la Il·lustració

Palma canvia el sistema de govern

La batalla política habitual per la gestió de Palma va passar a un escenari completament diferent quan els Borbons consolidaren els seus drets de successió

Palma, ciutat conventual

Palma construeix la ciutat dels patis

Palma era l’únic centre urbà de Mallorca, amb una població que oscil·lava entre les 20.000 i les 30.000 persones

Palma, envoltada de possessions

La majoria les explotacions agràries a la Mallorca del segle XIII eren classificades com a alqueries i rafals

Palma construeix la gran murada

El segle XVI començà malament per als habitants de Palma. La tensió entre la Part Forana i la ciutat anirà creixent i donarà peu a la revolució més important fins llavors coneguda

El món medieval de la Ciutat de Mallorca

Palma va tenir un desenvolupament urbanístic lent però important

El Port de Palma, sempre obert al món

Bona part de la vida marinera de la ciutat medieval va estar situada al barri de la Llotja i del Puig de Sant Pere

El Port de Palma, sempre obert al món

El call jueu de Jafudà Cresques

Jafudà Cresques va ser -tal vegada- el representant més reconegut de l’escola cartogràfica de Mallorca

Palma es fa ‘eterna’ de la mà dels catalans

El mallorquí més universal -Ramon Llull- va néixer a Ciutat de Mallorca el 1232, tot just acabada de conquerir per Jaume I 

La Palma islàmica encara present

La Palma romana gairebé desapareguda

Les ciutats de Palma i Pol·lèntia van ser fundades immediatament després de la conquesta de Mallorca per Quintus Cecilius Metelus

Palma, una ciutat envaïda

La història de la ciutat ha estat marcada per la seva ubicació estratègica al Mediterrani occidental