estudis mediambientals

Una càtedra d’estudis mediambientals

L’Ajuntament la vol finançar amb 60.000 euros