Cristianisme

Del cristianisme social als sindicats

Una nova publicació explica els orígens de les reivindicacions laborals del sector de l’hostaleria a les Illes