Jordi Llovet

Catedràtic de literatura comparada, UB