contractació temporal

El 85% dels contractes signats aquest estiu són temporals

Malgrat que el 2018 es va produir un descens del 4,7% respecte del 2017, aquest percentatge continua sent dels més elevats de la Unió Europea

Un de cada quatre contractes signats a l'octubre va durar menys d'una setmana

Només 242.324, un 10,8% del total, varen ser indefinits, amb una major presència de contractes fixos entre homes que entre dones (53,6% enfront de 46,4%)