Centre

La importància (relativa) de ser al bell mig de Mallorca

Fins a cinc pobles podrien considerar-se el centre de l’illa, una fita no només geogràfica