ECONOMIA
Economia 21/12/2019

Les Balears afronten el 2020 amb les mateixes incerteses econòmiques d’enguany

El Brexit, la transformació del model productiu i el canvi climàtic són alguns elements que planen sobre el panorama econòmic de les Balears

Carles Tudurí Borràs
6 min
Les Balears afronten El 2020 amb les mateixes incerteses d’enguany

PalmaL’any 2019 està a punt d’acabar sense que s’hagin aclarit les incerteses que pesen sobre el panorama econòmic de les Illes. Els experts consultats per l’ARA Balears consideren que l’any, tot i la fallida de Thomas Cook, no ha estat dolent, encara que marca un canvi de tendència que necessita prendre accions per fer canvis estructurals, unes modificacions que, alguns es queixen, mai no arriben.

Antoni Riera, Impulsa

“Les Illes han mostrat la capacitat de mantenir quota turística”

El director tècnic d’Impulsa Balears, Antoni Riera, destaca que a principi del 2019 ja sabien que l’economia entrava en procés de desacceleració i que els competidors turístics recuperarien quota de mercat. El que no sabíem era la intensitat d’aquests impactes i sembla que han estat menors del que es pensava. “Les Illes han demostrat la capacitat de mantenir la quota en el mercat turístic, tot i que ha estat amb una davallada de preus”, destaca. També considera important l’estabilització del mercat de treball i la revalorització dels actius immobiliaris. Pel que fa al 2020, creu que alguns dels vectors que han marcat el 2019 tenen continuïtat: la desacceleració continuarà i el Brexit es manté com a amenaça, encara que sembla que es produirà amb acord. S’espera que la debilitat econòmica d’Alemanya afecti el turisme. Quant al mercat de treball, no es registra destrucció de llocs de feina, però no es podrà absorbir el creixement de la població activa.

Margalida Rosselló, Renta 4

“Trump no deixarà caure els mercats perquè estam en un any electoral”

La responsable de l’empresa d’inversions Renta 4 a Balears pensa que dins el món dels mercats l’any ha estat molt bo. “El 2018 va acabar molt malament i des de principi d’any s’ha anat millorant. Ha estat un any de pujades, cosa que no esperàvem. Hi ha hagut petites coses que afecten els mercats, però cap amb suficient força per provocar una caiguda”, explica Rosselló. Per al 2020, els mercats esperen certa estabilitat, consideren que Trump no deixarà que hi hagi cap caiguda important perquè és un any electoral. “Falta saber si continuaran els estímuls dels bancs europeus. Pensam que injectar tants de doblers és un mal remei, igual que els tipus zero, perquè els doblers han de valer alguna cosa”, subratlla Rosselló.

Maria Sard, UIB

“Ara més que mai, les Illes han d’apostar per un turisme sostenible”

La professora d’Economia de la UIB Maria Sard destaca la gran dependència que encara tenim dels touroperadors, que han fet palesa la fallida de Thomas Cook i la incertesa del Brexit. Creu que el 2020 ve marcat per velles amenaces: la desacceleració econòmica, el ressorgiment dels països competidors de la conca mediterrània, la dependència del turisme amb l’estacionalitat i la seva implicació en l’atur. Han sorgit noves formes de comercialització, com Airbnb i Booking, que han suposat l’increment de places turístiques. La massificació, sobretot en zones que abans no eren d’ús turístic, i la manca d’habitatge per als residents han motivat problemes amb la població local. “Ara més que mai, s’ha de desenvolupar una política turística sostenible que vetlli tant per la part econòmica com per la part social i mediambiental”, remarca.

Ivan Murray, UIB

“Des dels lobbys empresarials començarem a sentir parlar de crisi”

Ivan Murray, professor de Geografia de la UIB, recorda que durant el 2019 s’han continuat batent rècords d’arribada de turistes, però pensa que s’està arribant a un límit difícil de superar. El 2020 suposarà una estabilització o petita caiguda de turistes. “Segurament des dels lobbys empresarials començarem a sentir parlar de crisi, però al mateix temps haurem de conviure amb la saturació i la contaminació”, diu Murray, qui preveu un intent dels empresaris de rebaixar les millores dels convenis. “L’època daurada de beneficis del sector hoteler i immobiliari no s’atura, però canviarà de tendència”. El professor també creu que la crisi climàtica provocarà inestabilitat. “Es podria incrementar l’escalada d’enfrontaments geopolítics i les guerres comercials. Aquests processos de canvi important de les regles de joc a l’economia mundial afecten el turisme, un sector molt sensible als canvis”, afegeix.

M. Frontera, Federació Hotelera

“Hem d’intensificar els esforços durant el 2020 per mantenir la competitivitat”

La presidenta de la Federació Empresarial de Mallorca, Maria Frontera, explica que la temporada del 2019 es tancarà de manera similar a l’any passat en termes de grans xifres. No obstant això, cal no oblidar que, si bé fins al 23 de setembre era semblant a l’anterior, la fallida de Thomas Cook ha afectat moltes empreses en diferents graus i la connectivitat insular. Ha estat un any en què, com ja advertíem, s’ha començat a apreciar un canvi de cicle en el qual han influït múltiples factors coneguts per tothom. “Ens enfrontam a un 2020 en el qual serà necessari intensificar els esforços, per part dels sectors públic i privat, per mantenir l’activitat turística i no perdre competitivitat”, apunta. A més, considera que cal posar-se a treballar fermament per solucionar problemes estructurals dels quals es parla des de fa anys. “S’han d’adoptar mesures àgils i precises per poder resoldre les qüestions conjunturals que a curt termini poden afectar el bon desenvolupament de l’activitat turística i econòmica”, assenyala.

Els grans reptes per als hotelers, segons Frontera, són la formació, la innovació i l’aplicació efectiva de la tecnologia, l’aposta per la qualitat, l’increment de la productivitat i la sostenibilitat en els seus tres vessants: ambiental, social i econòmic.

Jordi Mora, Pimem

“Hem desaprofitat l’oportunitat de millorar durant els anys de prosperitat”

“Les diferents complicacions que han anat apareixent enguany han provocat que estiguem vivint una desacceleració econòmica en tots els nostres sectors productius”, indica el president de Pimem. Si a principi de gener es deia que enguany hi hauria un estancament, “ara ens trobam amb un panorama poc esperançador i sembla que s’entreveu una possible nova crisi els pròxims anys”, afegeix. Pel president de Pimem, la falta d’un govern estable, les amenaces constants del Brexit, el creixement de les destinacions competidores i la fallida de Thomas Cook han provocat la inestabilitat de l’economia laboral i social de les Balears. “Hem desaprofitat l’oportunitat durant els anys pròspers de créixer i millorar en tots els sectors. Preteníem ser una comunitat que apostàs pel turisme de qualitat i, en canvi, continuam abocats a un model de turisme antiquat”, comenta. Segons Mora, aquest 2020 ens trobam amb el repte de crear mesures que vagin dedicades al foment de la productivitat d’aquestes empreses, mesures que fomentin l’economia circular de la nostra societat. Ens enfrontam a un any en què haurem d’aprendre a trobar el nostre lloc.

Conselleria de Model Econòmic

“Les Illes han avançat cap a un creixement més inclusiu”

Des de la Conselleria s’indica que el 2019 ha estat un any que ha experimentat un alentiment en el ritme del creixement econòmic, condicionat per un context internacional menys expansiu i que ha provocat que els nivells de creixement a les Illes Balears s’hagin suavitzat respecte d’anys anteriors. Malgrat aquest escenari, les Balears han continuat avançant en un creixement més inclusiu, i així es pot comprovar en l’evolució positiva dels salaris, que, a més, han contribuït a mantenir el consum intern. Amb la informació disponible ara com ara, la Conselleria preveu un creixement en positiu; en tot cas, un comportament que es veurà més condicionat que en anys anteriors per elements externs del context internacional: Brexit, estancament de determinades economies europees o polítiques aranzelàries agressives.

Alejandro Teixas, UGT

“Cal treballar per tenir una economia menys dependent del sol i platja”

Des d’UGT Illes Balears consideren que el 2019 va començar millor que no acaba. Encara que l’Arxipèlag ha creat ocupació mes rere mes, creuen que s’ha trencat la tendència a l’alça de la contractació indefinida. El mercat laboral de les Illes no té problemes de quantitat, sinó de qualitat en l’ocupació, diuen. Per a l’any que ve, en el qual s’augura un refredament de l’economia, el repte de l’Arxipèlag és continuar creant ocupació, millorar-ne la qualitat i frenar l’augment de l’atur. Cal continuar treballant per aconseguir una economia menys dependent del sol i platja i més diversificada, amb noves oportunitats de negoci. Des d’UGT, a més, demanen mecanismes normatius per reduir les càrregues i ritmes de treball, causants de la majoria dels accidents laborals.

José García, CCOO

“Les incerteses comencen a afectar l’economia productiva de les Illes”

Des de CCOO es considera que les incerteses del 2019 s’han convertit en realitat. Hi ha hagut un alentiment de l’economia fruit de la guerra comercial i de la caiguda del mercat alemany. “Hem tocat sostre pel que fa al creixement de l’ocupació. Continuarem creant feina amb un ritme molt més moderat i les dades de final d’any d’atur són preocupants”, comenta García, que considera que aquestes incerteses han començat a tenir efectes sobre l’economia productiva i el mercat laboral. Segons la seva opinió, no s’ha reduït la desigualtat, tot i que hi ha hagut millores importants en els convenis col·lectius que s’han signat per recuperar part de la devaluació salarial que varen patir els treballadors durant la crisi. Pel sindicalista, les Illes han aconseguit durant els darrers anys un millor comportament del mercat laboral gràcies, en bona part, al diàleg social. Per al 2020 troba fonamental impulsar reformes estructurals per tal de canviar els patrons de creixement, ja que ha quedat demostrat que l’augment de l’activitat turística no es tradueix en millores per als treballadors i la societat en general. “És cert que quan el vent deixa de bufar a favor hi ha inestabilitat a causa de la nostra estructura econòmica, però no entrarem en recessió si feim les coses bé”.

stats