Economia 19/06/2021

Ambigüitat i incertesa al voltant dels ajuts covid-19

De moment, només s'han rebut al voltant de 2.500 sol·licituds de les 30.000 que espera el Govern

4 min
El carrer Sindicat de Palma quan es va poder sortir per primer cop després del confinament dins la fase 0

PalmaD'ençà que va arribar la primera notícia sobre els 855 milions d'euros en ajudes que rebrien les Illes, tot empresari que va sofrir els efectes de la pandèmia hi ha tengut un ull ben damunt. Aquesta suma havia de ser íntegrament per contrastar els efectes perversos de la covid-19 sobre l'economia de les empreses i autònoms de les Illes Balears. I després de sentir-ne parlar durant mesos, el passat dilluns 14 juny ja es va poder començar a demanar l'ajuda fins al dia 28 d'aquest mateix mes. Però malgrat la bona rebuda que havia tengut la notícia, l'optimisme incipient ha anat convertint-se en incertesa i ambigüitat. Un clar exemple són les només 2.500 sol·licituds que va registrar el govern a l'inici d'aquesta setmana, de les 30.000 que s'esperen que es produeixin en el total dels 14 hàbils per presentar-les. Això, en altres paraules, significa menys del 10%.

Aquesta rebuda poc exitosa de les sol·licituds té a veure amb l'ambigüitat amb la que han arribat els requisits a les empreses i autònoms de les Illes. Els demandants de la subvenció s'han trobat amb un mar de dubtes, com per exemple el no saber amb certesa quins factors podrien fer que se'ls retribuís amb una quantitat o una altra. Així i tot, abans cal entendre quins són els requisits generals per poder optar a la concessió d'aquests doblers. Primer de tot, l'empresa ha de seguir vigent i en funcionament. Per segon, s'ha d'haver estat al corrent dels pagaments i obligacions tributàries amb l'AEAT, el Govern i amb la Seguretat Social. Alhora, s'ha d'estar al dia del pagament de les obligacions per reintegrament d'altres ajuts o subvencions. Per altra banda, no s'ha d'haver declarat en concurs voluntari o tenir cap tipus de cobertura per assegurança, per descomptat no haver estat condemnat per delictes o fraus i s'ha de tenir la residència de l'entitat a les Illes, exceptuant els grups d'empreses.

Ara bé, dins aquest ajut existeixen dues línies de subvenció. La primera és la que està dedicada únicament a autònoms i es concedeix per mòduls. Aquests poden rebre un import màxim de 3.000 euros. Per altra banda, a la línia dos, la més quantiosa i abundant, s'hi afegeixen uns quants requisits més. Per rebre aquesta subvenció, el factor clau que prima és la facturació. D'aquesta manera, l'empresa ha de demostrar una caiguda mínima de facturació del 30% respecte al 2019, i és a partir d'aquesta xifra que l'import és subvencionable. Per exemple, si la facturació d'una empresa ha caigut un 100% tendrà dret a rebre l'import relacionat al 70% que supera el 30%. A més, per poder accedir-hi, l'empresa no hauria d'haver tengut pèrdues l'any 2019 i, a més, només podrà subvencionar el deute que té ara mateix, és a dir, factures a proveïdors, deute amb els bancs o salaris que encara tengui pendents. El que ja va pagar en el seu moment de la seva butxaca, no es podrà contemplar a la subvenció. A part, l'activitat de l'empresa ha d'estar recollida dins les CNAE que ha contemplat el Govern de les Illes. Un executiu que es va encarregar de fer certes modificacions a partir del decret llei que va executar el govern central. Per exemple, una de les més rellevants va ser augmentar les CNAE, incloure dins la llista d'afectats subvencionables als perjudicats de la fallida de Thomas Cook o, també, augmentar el límit subvencionable de 200.000 a 500.000 euros.

La visió del Govern

Tota aquesta complexa maquinària ha estat dissenyada, segons ha explicat al mitjà el director general de Model Econòmic Llorenç Pou, perquè no hi hagi discriminació entre tipus d'empreses i que totes puguin obtenir una recompensa. A més, ha defensat que s'ha volgut tenir cura de les petites empreses. Per això, el sistema de repartiment contempla que per les entitats de menys de 10 de treballadors, el tant per cent de facturació que passi del 30% sigui 100% subvencionable, i, per altra banda, les de més de 10 treballadors el percentatge que passi del 30% necessari només serà subvencionable el 50% d'aquest percentatge. Plasmant-ho amb un exemple, si a una empresa de menys de deu treballadors li ha caigut 100.000 euros la facturació, podrà optar a 70.000 euros, i si en té més de deu a 35.000 euros. A partir d'aquí, s'instaurarà un sistema de prorrateig (repartiment), que anirà atorgant un valor doble a les empreses de menys de deu treballadors i un valor singular a les de més de deu. Així, s'anirà repartint entre totes les demandants fins a arribar a la quantitat proposada o al seu límit.

Les patronals i el seu descontent

Tot i la visió del Govern d'entendre que les empreses petites estaran protegides, patronals com la PIMEM ho veuen amb un perfil totalment diferent. El que han volgut destacar per fer veure que el repartiment està regit per un sistema injust és el tema del deute. Com s'ha dit anteriorment, només és subvencionable el deute que té l'empresa. Així doncs, tornant als exemples, si una empresa de menys de deu treballadors ha caigut 100.000 euros en facturació, hauria de tenir opció a 70.000 euros de subvenció. Però si el deute de l'empresa només és de 50.000 euros per haver-se fet càrrec de diferents despeses per no endeutar-se més del compte, abans de conèixer l'existència d'aquesta ajuda, quan la repartició arribi a aquesta xifra, l'empresa sortirà automàticament del sistema de repartiment.

Per altra banda, la CAEB és encara més crítica i segueix pel mateix camí que la PIMEM. Segons han explicat, l'empresari mallorquí s'ha despatrimonialitzat per poder pagar dels seus fons i no endeutar-se. Aquesta pràctica, teòricament més lícita, farà que moltes empreses no puguin rebre ni una aproximació dels diners que han perdut per culpa de la pandèmia. Per altra banda, les empreses que s'hagin refugiat en bancs i crèdits ICO, sí que tendran forma de recuperar aquests diners. Definitivament, la visió de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears és que s'agraeix el pla d'ajudes, però el mecanisme no serveix per ajudar a les empreses que funcionaven i emmascara a les que no ho feien.

stats