La tutela de l'Estat: d'Aviaco a Air Nostrum

La proliferació de noves companyies aèries no va fomentar una millor connectivitat

Liberalització de l'espai aeri

L'origen de la situació actual es remunta a la liberalització del mercat aeri impulsat per la Unió Europea, que culminà l'any 1997 i que deixava enrere els vols entre les Illes Balears operats per la companyia estatal Aviaco. La proliferació de noves companyies aèries no va fomentar una millor connectivitat entre un territori amb una forta rebuda de trànsit estranger, i la llei de l'oferta i la demanda s'acabà imposant sense pietat abocant l'Estat a regular les connexions interinsulars mitjançant una Obligació de Servei Públic (OSP), en vigor des de l'any 2003.

El primer intent de l'Estat de garantir la connectivitat

El 2003 el Consell de Ministres declarava l'OSP interinsular per "garantir uns serveis que compleixin determinats requisits en matèria de continuïtat, regularitat, capacitat i preus que les companyies no assumirien si únicament tinguessin en compte el seu interès comercial".

De la tarifa màxima a la tarifa de referència

L'OSP de 2003 establia un preu màxim per a les rutes de 72 euros de Mallorca a Menorca i Eivissa, i 101 euros de Menorca a Eivissa. El 2008 la nova OSP canvia la tarifa màxima per la de referència: 82 euros de Mallorca a Menorca i Eivissa, i 114 euros de Menorca a Eivissa.

La revisió del sistema tarifari, la negociació del govern Bauzá

L'Executiu balear negocia des de fa dos anys amb el Ministeri de Foment per revisar a la baixa el preu "entorn d'un 20%", assegura el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero. La proposta de tarifa única, defensada l'any 2006 per l'aleshores consellera de Transports, Mabel Cabrer (PP), va ser a punt de ser elevada a Consell de Ministres, sense èxit. Actualment, el Govern balear té "dubtes seriosos" de la seva viabilitat legal.