Dimoni de llengua
Dossier 16/01/2024

“Que canti qui té cantera”: vet aquí un aplec de cançons

Les cançons són “història viva dels nostres pobles”, deia Rafel Ginard, autor del ‘Cançoner Popular de Mallorca’

ARA Balears
3 min
Els dimonis a Artà / JOAN LLADÓ

PalmaDe compilacions, n’hi ha moltes. Les del pare Ginard i algunes altres de les més importants les trobareu al Cançoner en línia de la web de la Fundació Mallorca Literària. Perquè no pugueu dir “si jo sabia cançons, tot lo dia cantaria”, que és l’inici d’una de ben coneguda, aquí en teniu un petit tast de cançons i lletres de Sant Antoni. Que comenci la festa!

Artà

Sant Antoni repicava

repicava a poc a poc, com més s’encenia es foc,

més sobrassada torrava.

Manacor

Valent vàreu triomfar

del pecat i del dimoni;

lo vostro nom, sant Antoni,

tot l’infern fa tremolar.

Llucmajor

Quan sa carn han capolada,

trempen bé tots es pastors,

vol dir blanc, botifarrons,

botifarra i sobrassada.

Sant Joan

Sant Antoni de Viana,

dia desset de gener,

qui beu primer o darrer

sempre beu de bona gana.

Manacor

A desset és Sant Antoni

i a vint Sant Sebastià.

Qui bones obres farà,

no tendrà por del dimoni.

Campanet

Botifarrons, sobrassades,

devora es foc menjarem,

i es saïm l’estorjarem

per a Pasco fer panades.

Santa Margalida

Qui té taverna, mesura

resolis i aiguardent:

m’has engegat per dolent,

i m’enyoraràs pentura.

Manacor

Es rector de s’Arracó

no vol dir missa primera,

perquè té més barrinera

que un gall de possessió.

Montuïri i altres

El dimoni cucarell

va néixer en temps de magranes.

Sa mare tenia ganes

de tirar-lo an es bordell.

Artà

Sant Antoni i el dimoni

jugaven a trenta-u;

el dimoni va fer trenta,

sant Antoni trenta-u.

Petra

“Sant Antoni, una missa!

Sant Antoni, dues! tres!”.

Quan tengué s’ase defora:

“Sant Antoni, no hi ha res!”.

Son Servera

Hem buidada sa botella.

Qui serà qui l’omplirà?

Sant Antoni mos darà

una al•lota falaguera.

Algaida

A Algaida són algaidins;

tots tenen vena de locos.

Molts li diuen Toni Trossos;

jo li dic Toni Bocins.

Manacor

Sant Antoni és un sant pobre

que ningú li dona res

Saps per on té es pèl espès?

Per devers es canelobre.

Sant Joan

Ja no ho han de demanar,

de qui estau enamorada:

tot lo dia ajonoiada

davant sant Sebastià.

Artà

Sant Antoni és un sant vell,

du sabates de gamussa,

i vol mantenir sa cussa

i no es pot mantenir ell.

Sa Pobla

Sant Antoni de gener,

anomenat de Viana:

enviau-me un jovenet

que venga de bona gana.

Manacor

Es rector de Manacor

anava a boixar a Maria

i llavors ja s’en venia

collons buits i fora por.

Sa Pobla

Sa ximbomba sona trista.

Madona, no la sentiu?

Això és senyal que no teniu

aiguardent pes ximbombista.

Manacor

Botelleta que ets de guapa,

si et poria destapar

jo te faria mostrar

allò que tothom se tapa.

Alcúdia

Vostra cara és un mirall,

que il·lumina ma persona.

Gent amb tan poca vergonya

no n’he concebuda mai.

Montuïri

Si vols cançons de picat,

comana-ho a sant Antoni.

Mal pegasses un esclat

a dins terra del dimoni!

Sa Pobla

Amb sa meva ximbombeta

puc anar davant el rei;

enc que sia fadrí vell

tenc s’al·lota joveneta.

Manacor

Un bon dia sa criada

va pixar dins un tassó.

I va dir an es senyor,

vet aquí sa llimonada.

Artà

Sant Antoni és un bon sant

i qui té un dobler l’hi dona,

perquè mos guard s’animal,

tant si és de pèl com de ploma.

Manacor

Jo tenc un revòlver d’or

que tira pólvora blanca.

Si la t’atrac devers s’anca

se dispara i no fa tro.

Sant Joan

Botifarrons, sobrassades,

devora es foc menjarem,

i es saïm l’estorjarem

per a Pasco fer panades.

Sa Pobla

Tu Toni i ton pare Toni

i ta mare qui és Tonina.

Toni, mata sa gallina

i honrarem més sant Antoni.

stats