Publicitat
Publicitat

La finestreta única per a subvencions serà una oficina autònoma

Mascarell refunda la conselleria i crea un mini-CoNCA "més eficaç"

El Parlament de Catalunya accelerarà després del 20-N la tramitació del projecte de llei òmnibus, que suposarà un canvi en l'estructura de la conselleria de Cultura, amb un CoNCA més petit, la creació d'una Agència de Patrimoni, l'ampliació de les funcions de l'ICIC i la creació d'una finestreta única per a subvencions, entre altres novetats.

Un CoNCA de set membres amb capacitat auditora
Evitar ambigüitats i disfuncions

Tot i que el projecte proposa un nou Consell de la Cultura amb cinc membres, del tràmit parlamentari n'acabarà sortint un de set. Serà un CoNCA més petit i amb menys pressupost, però que desfarà, segons Mascarell, "el seu gran defecte d'origen: l'ambigüitat" sobre les seves funcions. Tindrà com a objectiu auditar els projectes subvencionats per una nova oficina -la famosa finestreta única que fa anys que es promet al sector- i designar un membre de les comissions de tres experts rotatoris que atorgaran subvencions.

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
L'OSIC donarà les subvencions

Serà un organisme transversal i de funcionament autònom dins de la conselleria. Tindrà com a objectiu assignar subvencions a partir de les prioritats que marqui la conselleria i mitjançant comissions especialitzades de tres membres, els noms dels quals seran públics: un funcionari de la conselleria, un expert designat pel CoNCA i un altre pel conseller. Cada any se'n rellevarà un dels membres.

La nova Agència del Patrimoni
Donar vida als monuments

Gestionarà els monuments propietat de la Generalitat amb l'objectiu de treure'n rendiment i d'evitar-ne el deteriorament i els donarà una funció. El model d'inspiració és l'English Heritatge, que combina la titularitat pública amb la implicació del sector privat, el teixit associatiu i la ciutadania.

Un ICIC que també inclogui la creació
Indústria i creació aniran juntes

L'Institut d'Indústries Culturals, més enllà del nom, que potser canviarà, amplia competències en creació, producció i distribució, en la línia de trencar la separació rígida entre creació i mercats que fins ara presidia la política cultural del la conselleria i que, segons Mascarell, va crear confusió en el CoNCA.

Junta de Museus i Institució de les Lletres
Seran organismes representatius

Aquests dos organismes històrics, recuperats de l'etapa republicana, mantindran funcions representatives. En una segona fase, es vol potenciar la Junta de Museus.

El Centre de Cultura Popular
Torna a guanyar pes

Aquest centre es refunda i torna a guanyar pes per atendre un sector plural i dinàmic, sovint poc i mal atès, i no sempre ben organitzat, i que mou 250.000 activistes a Catalunya.

Els llibres que ens fan grans