Balears 28/10/2014

FAPA denuncia que han fumigat damunt les escoles de Bunyola i Costitx

Ho considera una "negligència molt greu" i demana a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i a la d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que assegurin que no tornarà a passar

Ara Balears
2 min

PalmaLa Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes (FAPA) de Mallorca ha denunciat la fumigació amb insecticida contra la cuca del pi sobre les escoles de Costitx i Bunyola, que es realitzà a l'hora del pati i que considera "una negligència molt greu" de la qual culpa el Govern.

L'entitat ha dirigit una reclamació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i a la d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, en la qual demana que atenguin les famílies dels alumnes afectats per aquests incidents i s'assegurin que no tornarà a passar.

Segons un comunicat de FAPA, les fumigacions de boscos propers als dos centres escolars van tenir lloc dilluns passat en el cas de Costitx i dimarts a Bunyola, sense que els responsables dels col·legis haguessin estat informats.

El personal dels dos centres desenvolupava la seva tasca rutinària amb normalitat, fins que els alumnes i els professors es van adonar del que passava en passar per allà una avioneta que "va regar" els nins. Aleshores els mestres van decidir evacuar el pati immediatament.

A l'escola de Bunyola hi va haver casos d'al·lots amb símptomes que "podrien ser conseqüència directa d'aquesta negligència", com ara vòmits, irritacions i febre alta.

FAPA admet no tenir proves documentals sobre el tipus de substància que va caure sobre els nins, però indica que creu que pot ser el Diflubenzuron en format Dimilín oliós B que està essent utilitzat contra la processionària del pi i que "no és cent per cent innocu".

Pot desencadenar irritació a la pell i els ulls i, en funció del grau d'exposició, síndrome de sensibilitat química múltiple, afirmen.

La federació de pares assegura en la seva reclamació que Medi Ambient ha admès que el producte amb el qual fumiga té la categoria "mínima" d'afecció per als humans i la fauna, de manera que considera que "reconeix implícitament que té afecció".

FAPA ha qualificat d'"inacceptable" la fumigació d'aquest producte prop de centres educatius.

La Directiva 2009/128/CE, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, estableix la importància d'informar el públic sobre el risc de l'ús d'aquests productes, segons indica FAPA.

L'entitat ha recalcat que aquesta normativa europea també estableix que la polvorització aèria dels plaguicides es prohibirà excepte en casos especials, amb criteris estrictes i quan no hi hagi altres alternatives viables, i adverteix que és particularment perillós en zones sensibles com àrees escolars i d'esbarjo infantil.

Per tot això, FAPA reclama a les conselleries el reconeixement de l'error comès i de la "falta de coordinació per part de les administracions responsables, donat l'efecte en la salut pública i la seguretat de la ciutadania", i que s'admetin també les responsabilitats que es puguin derivar de les fumigacions, atenent els afectats.

La immediata informació "clara i directa" a les famílies i els centres que s'han vist afectats per aquestes circumstàncies, amb una explicació exacta de l'origen i l'abast de la situació, és una altra reclamació de FAPA Mallorca.

L'entitat demana també que es garanteixi que es prenen les mesures necessàries perquè aquesta situació no es torni a produir i que es comuniquin públicament les actuacions previstes perquè persones com excursionistes i boletaires puguin tenir-ho en compte.

La federació ha sol·licitat, a més, una estricta aplicació de les directrius europees en el sentit més restrictiu, especialment pel que fa a la polvorització en els entorns sensibles.

stats