EDUCACIÓ CONFLICTE A LES AULES
Balears 13/06/2014

El rebuig massiu dels claustres obligarà Educació a imposar el TIL

No hi ha cap centre amb el professorat habilitat per aplicar-lo

Mercè Pinya
3 min
FRONT COMÚ 
 La comunitat educativa acaba el curs igual que el va començar: amb unitat.

PalmaLes votacions dels projectes TIL (PTIL) als centres, que de moment els claustres estan rebutjant àmpliament, amenacen de conduir a una situació surrealista: “els equips directius no podem aprovar els PTIL sense el vistiplau dels claustres de les qüestions metodològiques i curriculars”, advertia ahir el president de la Federació d’associacions de directors de Secundària de les Illes Balears, Antoni Morante.

Segons el document unitari que han elaborat l’Associació d’inspectors (ADIDE) i la dels directors, que desmunta un per un els arguments utilitzats pels tècnics dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació en els informes demanats per la consellera Camps davant la nova situació de caos que es viu als centres, si els directors no poden aprovar els PTIL prèviament tombats pels claustres, “la Conselleria i els seus òrgans responsables hauran de dictaminar què es fa en cas que el director no pugui aprovar-lo”.

Aquest, de fet, podria ser el cas majoritari, atès l’ampli rebuig als projectes TIL en les escoles i instituts de les Illes. Fins ahir ja eren 41 els claustres d’IES i 35 els de CEIP que havien rebutjat els projectes trilingües per al curs que ve.

“Si el claustre rebutja el PTIL en primera volta, la Comissió de Coordinació Pedagògica l’ha d’esmenar. Si en segona volta el claustre el torna a tombar, el director del centre pot demanar a la Conselleria que resolgui el conflicte, que és el que li toca fer”. Ho explicava Pere Ríos, membre de la junta directiva de l’Associació d’inspectors. Per això, davant d’un TIL que la majoria dels centres no volen, directors i inspectors demanen a Educació que hi intervingui, però sobretot “que ho posi per escrit”. Posteriorment, els sindicats es reserven el dret a recórrer als tribunals la imposició d’aquests projectes lingüístics, revelà ahir Maria Antònia Font, de l’STEI.

Irregularitats a rompre

El vot sí que pot ser secret, tot i les “instruccions” sense valor normatiu enviades als centres per part d’Educació a principi de setmana. És una altra de les conclusions dels directors i inspectors. “La llei i la Constitució ho diuen clar: el vot és lliure i secret”, afirmava ahir amb contundència Pere Ríos, qui confirmà amenaces als docents perquè hi votin a favor. “Volen votacions nominals i després reclamen còpies de les actes, que acabaran en el calaix del secretari autonòmic d’Educació”, afirmà qualificant aquestes pràctiques de “despropòsit”. “En cap cas no hi pot haver represàlies”, afegí.

Aquesta, emperò, no és l’única irregularitat que denuncien les principals entitats de la comunitat educativa, reunides ahir. A més “d’instruccions verbals que contradiuen sistemàticament el que es publica en el BOIB”, els col·lectius de professionals i sindicats enumeraren un enfilall d’assumptes sense resoldre amb relació al TIL.

No hi ha professorat habilitat

“En aquests moments, no hi ha cap centre docent que disposi de professorat habilitat per a l’aplicació dels PTIL pel que fa a la llengua estrangera”, denuncià també ahir Pere Ríos. El Decret TIL fixa que les assignatures no lingüístiques en anglès les han de fer docents “habilitats”. Com que el nivell B2 d’anglès no és suficient per a l’habilitació, s’hauria de fer una ordre específica, que a hores d’ara encara no s’ha fet. Creuen que Educació tem que no es presentin docents voluntaris, ja que no se’ls hi pot obligar.

No és l’única incongruència. L’Ordre obliga els centres a fer els projectes lingüístics, sense que els nous currículums basats en la LOMQE encara no s’hagin aprovat.

Pel president dels directors de Secundària, Antoni Morante, “la Conselleria ha aconseguit el que semblava impossible: que el caos a final de curs sigui més gran”. Els centres tenen fins diumenge per aprovar els PTIL, però la setmana que ve encara hi haurà votacions.

stats