Balears 06/09/2017

“Als pobles, el pacient té molta confiança en el seu metge”

Antoni Serra, facultatiu del centre de salut de Muro, acaba de posar en marxa el grup de treball de Medicina Rural de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària

Anna Vidal
2 min
Antoni Serra és el responsable del grup de treball sobre Medicina Rural de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària / IBAMFIC

PalmaAntoni Serra, metge de família al centre de salut de Muro, és membre del grup de treball de Medicina Rural del semFYC (Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària) i acaba de posar en marxa aquest grup en l'àmbit de les Illes Balears.

Quin és l'objectiu d'aquest grup?

L'objectiu és generar una dinàmica de treball on ens puguem enriquir mútuament, conèixer qui som, quina situació d'infraestructures, necessitats formatives i aspiracions professionals tenim i treballar junts per tirar endavant totes les necessitats específiques.

Quines són aquestes necessitats?

Les nostres àrees d'interès són, principalment, dues: la formació i la telemedicina. Pensam que és fonamental que hi hagi unes bones rotacions de medicina rural en el MIR perquè els residents coneguin aquest àmbit, el valorin, i la medicina rural vagi adquirint dins la professió mèdica un coneixement i un prestigi. La medicina de poble és encara molt tradicional, però les noves tecnologies ens donen moltes oportunitats d'augmentar la capacitat de resolució. La telemedicina facilitaria la coordinació de l'assistència d'Atenció Primària amb l'hospital. Si hi hagués un mecanisme per poder fer la consulta amb l'especialista, ja sigui via fotografia, mail, consulta telefònica, sense que el pacient s'hagi de desplaçar a l'hospital per resoldre un motiu de consulta, això seria satisfactori no només per al pacient sinó també per al metge.

Quines particularitats té la medicina rural?

El metge rural es pot trobar amb més probabilitat en situacions d'emergència. Ell és el servei d'emergència, això se li ha de reconèixer al metge rural, i ell s'ha de conscienciar i assumir que ho és encara que no sigui la seva vocació. Per això, ha de tenir formació específica en emergències i ha de tenir capacitat de reacció davant una emergència. Un altre àmbit específic és la relació metge-pacient, que és molt pròxima. Cal saber-la gestionar amb assertivitat des del principi perquè amb els anys, si no es gestiona bé, pot acabar cremant.

Quins són els principals desavantatges del metge rural?

En el medi rural hi ha manco possibilitats de desenvolupament professional. Estàs més aïllat d'allà on es cou tota l'activitat mèdica, ja sigui assistencial o de recerca, i això genera una situació de desavantatge. Pensam que s'hauria de fer un esforç per donar possibilitats de participació als professionals de la medicina rural en estudis d'investigació que es fessin, no només per als professionals sinó també per a la mateixa població, ja que si no els estudis estan esbiaixats perquè només s'hi inclou població urbana.

I els aspectes positius?

Als pobles, el pacient té molta confiança en el seu metge, és el seu professional de referència. El tenen en molta estima i segueixen amb molta més facilitat les seves instruccions perquè tenen més dificultats per cercar segones opinions perquè la densitat de professionals és més escassa. És una medicina potencialment més productiva: amb un nombre x de malalts, pots aconseguir més resultats amb manco temps. La relació metge-pacient és més propera, més humana, i es construeix de manera més profunda en menys temps.

stats